Andre fuldmagter

Sidst redigeret den 14.01.2020

Retten til at give en anden person fuldmagt, og på den måde lade en anden repræsentere sig, er beskrevet i forvaltningsloven. Loven gælder for hele den offentlige forvaltning, f.eks. SKAT, sundhedsvæsnet, kommunerne og Udbetaling Danmark.

Det er forskelligt, hvilke fuldmagtsløsninger de forskellige myndigheder stiller til rådighed. Nogle myndigheder kræver digital fuldmagt, mens man i forhold til andre skal bruge en blanket eller papirfuldmagt. Man kan læse mere om de forskellige muligheder for fuldmagter på www.borger.dk.

Fuldmagt til at handle digitalt
En person, der ikke kan betjene sig selv digitalt i forhold til offentlige myndigheder, kan give en pårørende, en advokat eller plejepersonale fuldmagt til at ansøge digitalt om en ydelse eller hjælpe med en sag. Det kan være aktuelt, hvis personen ikke har NemId, eller hvis pågældende har svært ved det digitale.

Det ikke er muligt at give en anden person fuldmagt til at anvende ens egen NemId. I stedet kan der via Digitaliseringsstyrelsen oprettes en digital fuldmagt til f.eks. en pårørende, som herefter kan anvende de digitale selvbetjeningsløsninger  med sit eget NemId på vegne af den, som har givet fuldmagt dertil.

Læs mere i kapitlet Digitalisering.

Bankfuldmagt
Bankerne stiller forskellige fuldmagtsløsninger til rådighed. Man kan udstede en bankfuldmagt, hvor man giver sin fuldmægtig (via fuldmægtigens egen NemId) ret til at varetage sine bankforhold. Det kan f.eks. være at disponere over ens konti og depoter, betale regninger mm.

Bankfuldmagten oprettes i den pågældende bank af fuldmagtsgiver personligt. Fuldmagten kan udstedes til en eller flere fuldmægtige, så der f.eks. skal to fuldmægtige til i forening at gennemføre en overførsel eller betaling.

Hvis de to fuldmægtige ikke er enige om en disposition, kan fuldmagten dog blive virkningsløs, og man bør derfor nøje overveje denne løsning.

Det er en god ide at oprette en bankfuldmagt. Det kan især være en god løsning for enlige, der gerne vil sikre sig, at en anden person kan handle, hvis man ikke selv er i stand til det.

Indhold hentes