Hjemmesygepleje

Sidst redigeret den 10.01.2019

Den sundhedspolitiske målsætning er, at patienter – ældre som yngre – så vidt muligt skal behandles uden indlæggelse på sygehus eller anden institution.

Den kommunale hjemmesygepleje (hjemmeplejen) er et vigtigt led til opfyldelse af målsætningen.

Gratis hjemmesygepleje ydes efter henvisning fra læge til personer, der opholder sig i kommunen og omfatter f.eks. sårpleje, hjælp til medicinering, pleje af døende i eget hjem, samt støtte og vejledning til den syge og til pårørende.

Hjemmesygeplejen skal også yde en sundhedsfremmende og forebyggende indsats og er et vigtigt bindeled mellem den syge, sygehuset, praktiserende læge, de pårørende og socialforvaltningen.

Kommunen skal tilrettelægge hjemmesygeplejen, og har ansvaret for, at der ydes gratis hjemmesygepleje.

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for hjemmesygeplejen, og skal føre tilsyn med, hvorledes opgaverne varetages.

Indhold hentes