Svagelighedspension

Sidst redigeret den 14.01.2020

Det kan ske, at helbredet forringes så meget, at en tjenestemand ikke kan fortsætte i tjenesten. Har man været ansat 10 fulde år, kan man få bevilget afsked med almindelig svagelighedspension efter afgørelse af Helbredsnævnet i Moderniseringsstyrelsen på grundlag af en lægeerklæring.

Denne almindelige pension fastsættes efter de optjente pensionsalderår på fratrædelsestidspunktet.

Er arbejdsevnen nedsat til 1/3 eller mindre, og har tjenestemanden ikke nået pensionsudbetalingsalderen (5 år før folkepensionsalderen) ved fratrædelsen, har man ret til afsked med kvalificeret svagelighedspension.

Denne kvalificerede pension fastsættes, som om tjenestemanden var blevet i fuld tjeneste, til denne normalt kunne være afskediget på grund af alder, dvs. længst til det 70. år.

Hvis en tjenestemand bliver uarbejdsdygtig som følge af tilskadekomst i tjenesten og får erhvervsevnetab fastsat af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på mindst 15%, er man berettiget til at få tilskadekomstpension, der beregnes som om tjenestemanden havde opnået 37 pensionsalderår.

Indhold hentes