Opsat pension

Sidst redigeret den 13.01.2021

En tjenestemand opnår ret til opsat pension, hvis denne har optjent pensionsalderår på mindst 3 år og fratræder tjenesten uden at være berettiget til egenpension og uden at overgå til anden ansættelse som tjenestemand. Hvis man blev ansat efter 1. januar 2012 er kravet mindst 1 års optjent pensionsalder.

Den opsatte pension beregnes efter de optjente pensionsalderår og pensionsgivende løn ved fratrædelsen. Ved fratræden på grund af alder mellem det 60. år og folkepensionsalder reduceres pensionen med et førtidsfradrag.

Opsat pension bliver udbetalt, når man har nået folkepensionsalderen. Den kan dog udbetales allerede, når man er fyldt 60 år, selv om man stadig er i arbejde, blot man ikke længere er ansat som tjenestemand. Man skal selv ansøge om udbetaling af opsat tjenestemandspension og udbetalingen er livsvarig.

En opsat pension kan udbetales før man er fyldt 60 år, hvis erhvervsevnen er nedsat til halvdelen eller derunder. Ansøgning herom skal behandles i Helbredsnævnet/Moderniseringsstyrelsen.

I stedet for ret til opsat pension kan tjenestemanden få en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der ved fratræden indbetales på en pensionsordning med løbende udbetalinger som led i et ny ansættelsesforhold.

Indhold hentes