Skat

Sidst redigeret den 14.01.2020

Indbetaling til indekskontrakter kan fratrækkes i den personlige indkomst, dvs. der gives fradrag helt op i topskatten.

Indbetalinger på indekskontrakter i pengeinstitutter kan fratrækkes fuldt ud i den personlige indkomst for det år, de forfalder til betaling – også selv om man benytter sig af det ene års kredit, som gælder ved indbetalinger på indekskontrakter i pengeinstitutter.

Det betyder, at indbetalingen, som forfaldt 31.12.2019, kan fratrækkes på selvangivelsen for 2019, uanset om man først indbetaler ydelsen inden udgangen af 2020. Det skal bemærkes, at man skal indbetale for det "manglende" år, hvis man har benyttet denne ordning, inden der kan ske udbetalinger fra ordningen.

Ved udbetaling indgår pensionen i den personlige indkomst, og udbetalingen modregnes ved beregningen af indtægtsafhængige sociale ydelser, f.eks. folkepensionens pensionstillæg.

Ophævelse i utide og udbetaling ved død
Ønsker man en hel eller delvis ophævelse af sine indekskontrakter før tiden, kan dette ske både i ind- og udbetalingsperioden.

Hvis indbetalingen stoppes, og ordningen ophæves, er der tale om ophævelse ”i utide”,  og der  betales en afgift på:

  • 25% af den del af udbetalingen, der vedrører indbetalinger med forfald før 01.01.1972, samt renter heraf indtil 31.12.1979
  • 35% af den del af udbetalingen, der vedrører indbetalinger med forfald i perioden fra 01.01.1972 til 31.12.1979 samt renter heraf indtil 31.12.1979
  • 40% af resten, dvs. indbetalinger med forfald efter 01.01.1980 og samtlige renter, der tilskrives indekskontrakterne efter denne dato.

Der er tale om en mere lempelig afgiftsberegning, end ved ophævelse af en ratepension eller livrente ”i utide”, men samtidig mister man retten til indekstillæg.

Ved død anvendes samme regler som ved ophævelse i utide, indekstillægget falder bort, og der betales en afgift på 25-40%.

Indhold hentes