Indbetalinger

Sidst redigeret den 14.01.2020

Indekskontrakter er, på grund af statens indekstillæg, nok den mest guldrandede pensionsordning, vi har. Det er derfor meget vigtigt at fortsætte indbetalingerne, hvis man har indekskonti.

Indbetalingen pristalsreguleres, dvs. den stiger fra år til år og beregnes af pengeinstituttet eller forsikringsselskabet. Indbetalingen er forskellig afhængig af, hvornår indekskontrakterne er oprettet, og hvor gammel man var, da de blev oprettet.

Foretages indbetalingerne ikke rettidigt bortfalder statens indekstillæg straks. Man kan derefter lade beløbet indestå på kontoen indtil sit 67. år, hvorefter beløbet udbetales over den aftalte udbetalingsperiode (uden indekstillæg), eller man kan vælge at ophæve ordningen ”i utide” (se afsnittet om Skat).

For indekskontrakter i pengeinstitutter, er det muligt at udskyde betalingen af den præmie, der forfalder i et år til det følgende år.

Indhold hentes