Udgifter

Sidst redigeret den 14.01.2020

Kommunen afholder udgiften til ledsagerens løn og ledsagerens udgift til transport mellem de enkelte aktiviteter i lokalområdet.

Brugeren afholder

  • egne udgifter til transport
  • egne og ledsagerens udgifter til fortæring, entre og billetter
  • ledsagerens udgifter til transport under ledsagelsen.

Kommunen kan, efter anmodning fra brugeren, yde et beløb på op til 919 kr. årligt til dækning af de udgifter, som brugeren har i forbindelse med ledsagerens transport og andre aktiviteter i tilknytning til ledsageordningen.

Udbetalingen sker på baggrund af sandsynliggjorte udgifter og udbetales som et samlet skattefrit beløb én gang årligt.

Kommunen kan efter en konkret vurdering, yde tilskud til udgifter til ledsagerens lokalbefordring, hvis det i konkrete tilfælde skønnes nødvendigt, at ledsageren er til stede under aktiviteter, der skal betales for.

Hvis det i konkrete tilfælde skønnes nødvendigt, at ledsageren er til stede under aktiviteter, der skal betales for, kan kommunen afholde udgiften. Det kræver ikke, at ovennævnte beløb på 919 kr. er brugt.

Bemærk også muligheden for ledsagerkort, der kan udstedes til personer med handicap, der har behov for ledsagelse til at færdes uden for hjemmet. Kortet dokumenterer personens behov for at have en ledsager med i f.eks. bus, tog, metro, museum, teater eller lignende. Se også: Rabat- og ledsagerordninger under Kørselsordninger.

Benytter brugeren egen bil med ledsageren som chauffør, dækker bilens forsikring ikke føreren, medmindre der er tegnet en ekstra forsikring. Det kan medføre øget præmie, og at der evt. skal betales selvrisiko ved skade (se Bilforsikring under Forsikring).

Indhold hentes