Hjælp i særlige tilfælde

Sidst redigeret den 13.01.2021

Enkeltudgifter
I særlige tilfælde kan der ydes hjælp til udgifter som man ikke har mulighed for selv at betale. Der ydes ikke hjælp til løbende udgifter eller offentlig gæld. Man kan som hovedregel ikke få hjælp til udgifter, man har påtaget sig inden man søger kommunen om hjælp.

Krav:

 • man har været ude for ændringer i sine forhold
 • at udgiften ikke kunne forudses
 • at udgiften, vil vanskeliggøre muligheden for at klare sig selv.

Eksempler på enkeltudgifter, der kan ydes hjælp til:

 • medicin og sygebehandling
 • tandbehandling
 • briller
 • samværsudgifter
 • flytning
 • boligindskud- og depositum. Denne hjælp skal man betale tilbage på et senere tidspunkt
 • hjælp til udsættelsestruede lejere f.eks. børnefamilier og socialt udsatte borgere
 • transport til behandling, som er en følge af frit sygehusvalg
 • begravelse, hvis det ikke dækkes af boet eller efter anden lovgivning
 • restance til faste udgifter.

Udbetaling af hjælpen
Hjælpen udbetales af kommunen, som foretager en konkret vurdering af udgiftens rimelighed og ansøgerens muligheder for selv at betale og hovedreglen er, at man ikke må have afholdt udgiften inden ansøgningen.

Førtidspensionister med brøkpension
Hvis man ikke har optjent ret til fuld førtidspension, er der mulighed for at supplere op med kontanthjælp. 

Hjælp til flytning, boligindskud, flytteudgifter
Hvis kontanthjælpen er blevet nedsat pga. kontanthjælpsloftet, kan kommunen yde hjælp til en flytning, der forbedrer ansøgerens eller familiens bolig og erhvervsforhold. Hvis der er givet afslag på beboerindskudslån, kan der søges om en enkeltydelse til indskudslånet og flytning.

Midlertidig huslejehjælp
Kommunen kan yde hjælp til midlertidige huslejeudgifter, hvis boligselskabet truer med at opsige lejemålet. Kommunen har pligt til at behandle ansøgningen så hurtigt som muligt.

Kommunen kan forlange, at man fremover får administreret sin kontanthjælp, flytter til en billigere bolig og deltager i gældsrådgivning.

Tilskud fra privat forsikring
Udbetaling eller tilskud fra en privat forsikringsordning, (f.eks. Sygesikring danmark), betragtes som egne midler fra det tidspunkt, hvor der sker udbetaling. Har kommunen ydet hjælp til en behandlingsudgift, som efterfølgende refunderes af f.eks. Sygesikringen danmark, skal hjælpen i de fleste tilfælde betales tilbage.

Indhold hentes