Retsmægling og konfliktråd

Sidst redigeret den 14.01.2020

Domstolene anerkender værdien af, at stridende parter selv finder frem til en løsning af en konflikt, selvom konflikten kan afgøres ved en dom. Domstolene tilbyder derfor retsmægling i civile retssager.

Retsmægling
Løsningen ved retsmægling tager i højere grad hensyn til parternes konkrete problem og parternes underliggende interesser og behov i forhold til fremtiden.

Hvis parterne selv finder frem til en holdbar løsning på deres konflikt, vil det medføre øget forståelse for hinandens synspunkter og på længere sigt måske være med til at forbedre deres indbyrdes forhold.

Retsmægling er en frivillig måde at løse en konflikt på, hvor en retsmægler (dommer eller advokat) i samarbejde med parterne og uafhængig af juraen forsøger at finde frem til en løsning, hvor der ikke kun er en vinder og en taber af sagen. Opnås ikke  en løsning, fortsætter den civile sag ved domstolen.

Retsmæglerens bistand er gratis for parterne, mens parterne skal betale deres egen advokat. Læs mere om retsmægling på www.domstol.dk

Konfliktråd
I politikredsene er der oprettet konfliktråd til brug for straffesager, hvor den forurettede og gerningsmanden gennem samtale med en neutral mægler får mulighed for at få talt om den strafbare handling og konsekvenserne af den.

Formålet er at give den forurettede mulighed for at komme direkte til orde overfor gerningsmanden og derved få bearbejdet den vrede og angst, som den strafbare handling har medført.

Gerningsmanden får samtidigt lejlighed til at forholde sig til de menneskelige aspekter af handlingen. Det kan øge muligheden for fremtidig ansvarlighed og forhindre gentagelse.

Mægling i konfliktråd forudsætter, at begge parter samtykker i at deltage, og at gerningsmanden i det væsentlige har tilstået den strafbare handling. Læs mere på www.konfliktraad.dk

Indhold hentes