Aflastningsophold og afløsning

Sidst redigeret den 10.01.2019

Kommunen skal sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Afløsning gives i hjemmet, mens aflastning gives uden for hjemmet, f.eks. i en plejebolig/aflastningsbolig.

Varigheden af aflastningsophold er afhængig af formålet. Det kan være tilbagevendende weekendophold, ferieophold, ophold af både kortere varighed og op til flere måneders varighed.

Kommunen kan opkræve betaling for afløsning i hjemmet.

Der skal betales for aflastningsophold uden for hjemmet, og prisen kan variere fra kommune til kommune.

Betaling for aflastningsophold må ikke være højere end, at man kan bevare et beløb til dækning af husleje og andre udgifter i forbindelse med at opretholde sin faste bolig.

Indhold hentes