Inden man vælger forsikring

Sidst redigeret den 14.01.2020

Inden man tegner forsikringer, er det vigtigt at finde ud af, hvilke forsikringer man har behov for.

Herudover har mange skadesforsikringer, der er en del af en pensionsordning oprettet i forbindelse med ansættelsesforholdet. Udover pensionsopsparingen indeholder "pensionspakken" normalt erhvervsevnetabsforsikring, sundhedsforsikring og forsikringsdækning ved kritisk sygdom. Herudover er der på mange arbejdspladser etableret gruppelivsforsikringer og gruppeulykkesforsikringer.

Skal man selv tegne disse og andre skadesforsikringer, skal man være opmærksom på, at flere forsikringsselskaber giver rabat, hvis man samler sine forsikringer i et selskab.

Nogle selskaber giver også aldersbetingede rabatter eller ændrede vilkår til f.eks. kunder, der er fyldt 50 år, og i en del tilfælde reducerede erstatningssummer for ældre ved ulykkestilfælde.

Præmien for en forsikring kan også afhænge af, hvor stor en selvrisiko man vil acceptere. For motorkøretøjsforsikringer har det betydning for præmien, hvor mange år man har kørt skadefrit og hvor man bor i landet.

Det er vigtigt, at man læser forsikringsbetingelserne, så man ved, hvilke skader der er dækket og hvordan dækningen er.

Man har en fortrydelsesret på 14 dage, fra den dag man har modtaget forsikringsbetingelser og police.

www.forsikringsguiden.dk, kan man sammenligne priser og vilkår for forsikringer.

Husk, at selskabets kundebehandling i tilfælde af skade kan være nok så vigtig som præmiens størrelse. Et godt ry for selskabet kan veje tungere end en præmiebesparelse.

Indhold hentes