Dødsanmeldelse

Sidst redigeret den 14.01.2020

Når en person dør, skal en læge - egen læge, vagtlæge eller hospitalslæge - skrive en dødsattest. Lægen anmelder dødsfaldet til Sundhedsstyrelsen.

Snarest muligt efter dødsfaldet skal den nærmeste sociale pårørende indgive en anmodning om begravelse eller ligbrænding til begravelsesmyndigheden, typisk kirkekontoret.

"Den nærmeste sociale pårørende" kan være ægtefællen, samleveren, eller en nær slægtning, men det kan også være andre, f.eks. naboen, en ven eller lignende.

Sammen med anmodningen afleveres afdødes dødsattest.

På anmodningen oplyses afdødes personlige data, om afdøde var medlem af folkekirken, ønsker til begravelse eller bisættelse, samt hvem skifteretten kan rette henvendelse til (kontaktperson).

Anmodningen indsendes digitalt via www.borger.dk, hvor man ved brug af sit NemID skal logge sig ind på Sundhed og Sygdom, hvor anmodningen findes under linket Dødsfald og begravelse.

Har man ikke NemID eller mangler digitale kompetencer, skal begravelsesmyndigheden hjælpe med anmeldelsen.

Man kan også give bedemanden fuldmagt til at foretage anmeldelsen.

Kirkekontoret underretter andre offentlige myndigheder om dødsfaldet.

Spærring af konti
Afdødes bank får besked om dødsfaldet via folkeregistret, og banken spærrer så alle afdødes konti – herunder også fælleskonti med en efterlevende ægtefælle eller papirløs samlever - og bankboks, indtil skifteretten har truffet afgørelse om, hvem der kan råde over afdødes konti.

Der kan gå flere uger efter et dødsfald, før skifteretten træffer sin afgørelse. Derfor kan det være en god ide, at ægtefæller og samlevende med fælles bankkonto også har hver sin personlige konto med et beløb svarende til et par måneders faste udgifter.

Er der en fælles bankkonto, hvor begges løn eller pension går ind, så meddel straks til arbejdsgiver eller Udbetalings Danmark, at beløbet fremover skal sættes ind på den personlige konto.

På den måde kan længstlevende klare sig økonomisk, indtil skifteretten har truffet sin afgørelse med hensyn til behandlingen af dødsboet.

Indhold hentes