Seniorpension

Sidst redigeret den 14.01.2020

Seniorpensionen erstatter den hidtidige seniorførtidspension, og den er rettet mod nedslidte seniorer. 

Når der er seks år til folkepensionen kan man søge en seniorpension.

Arbejdsevnen skal være under 15 timer, og de 15 timer skal kun vurderes ud fra det seneste job, og arbejdsevnen skal være nedsat af helbredsmæssige årsager. Seneste job er, et job af 12 måneders varighed.

Der skal ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle arbejdsevnen, f.eks. arbejdsprøvning, optræning eller omskoling. Det betyder også, at man ikke kan blive henvist til andre typer af jobs. Sagen skal heller ikke forelægges for Rehabiliteringsteamet. 

Man skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år på fuld tid 27 timer i gennemsnit om ugen anses for at være fuld tid. Hvis man har arbejdet på deltid, bliver der lavet en forholdsmæssig omregning til fuldtidsarbejde.

Hvis man har fået tilkendt fleksjob, betragtes det som et fuldtidsarbejde, og arbejder man 15 timer om ugen eller mindre, er man berettiget til seniorpension, hvis man også opfylder de øvrige betingelser.

Ansøgningen skal vurderes af en læge i forhold til helbredsmæssige gener, men det er ikke lægen, der træffer afgørelse på ansøgningen.

Fra januar 2020 er det kommunerne, der skal stå for administration og bevilling af seniorpensionen. Herefter er det aftalt i Folketinget, at ATP skal overtage opgaven. Hvis kommunen har givet et afslag på seniorpension, har man ret til at få sagen genoptaget i ATP fra 1. januar 2021.

Udmålingen af seniorpensionen følger reglerne for førtidspension. Se kapitlet om Førtidspension.
Hvis man på nuværende tidspunkt har søgt seniorførtidspension, kan man vælge at få ansøgningen behandlet efter de nye regler.

 

Indhold hentes