Folkepensionens størrelse

Sidst redigeret den 14.01.2020

Folkepensionens størrelse
Satser for folkepension 2020:
Grundbeløb 6.419 kr. pr. måned
Pensionstillæg gifte/samlevende 3.576 kr. pr. måned
Pensionstillæg enlige 7.122 kr. pr. måned
Ældrecheck til hver 18.000 kr. pr. år

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Størrelsen af den samlede folkepension afhænger af flere forskellige forhold:

  • om pensionisten er reelt enlig eller gift/samlevende (pensionstillæg)
  • skattepligtige indtægter ud over folkepensionen – både pensionistens egne og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter (pensionstillæg)
  • hvis pensionisten ikke i dag har boet her i landet i 40 år efter det fyldte 15. år og indtil man når folkepensionsalderen, nedsættes pensionen forholdsmæssigt og der udbetales Brøkpension (grundbeløb og pensionstillæg)
  • personlig arbejdsindtægt (grundbeløb og pensionstillæg)

Formue indgår ikke i beregning af folkepensionen. Personlig indkomst, der stammer fra formuen, indgår i beregningen af pensionstillæg og personlig tillægsprocent, f.eks. renteindtægt.

Indhold hentes