Førtidspension - "Gammel" og "Ny"

Sidst redigeret den 13.01.2021

Der findes 3 forskellige typer førtidspensioner

  • førtidspension tilkendt før 01.01.2003 - "gammel" førtidspension. 
  • førtidspension tilkendt efter 01.01.2003 - "ny" førtidspension.
  • Seniorpension se afsnittet Seniorpension.

Alle, der har fået tilkendt førtidspension før 01.01.2003, er omfattet af de gamle regler. Også hvis den tilkendte pension skal revurderes. Se Førtidspension, gamle regler.

Ny Førtidspension
Førtidspension kan i dag tilkendes personer indtil folkepensionsalderen hvis

  • arbejdsevnen er varigt nedsat
  • arbejdsevnen er nedsat i et sådant omfang, at man ikke er i stand til at forsørge sig selv, heller ikke i et fleksjob
  • alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen er afprøvet.

Personer mellem 18 og 40 år kan som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension. De skal i stedet have et individuelt tilrettelagt ressource forløb.

Indhold hentes