Førtidspension - "Gammel" og "Ny"

Sidst redigeret den 14.01.2020

Der findes to typer førtidspension:

  • førtidspension tilkendt før 01.01.2003 - "gammel" førtidspension og
  • førtidspension tilkendt efter 01.01.2003 - "ny" førtidspension.

Alle, der har fået tilkendt førtidspension før 01.01.2003, er omfattet af de gamle regler. Også hvis den tilkendte pension skal revurderes. Se Førtidspension, gamle regler.

Ny Førtidspension
Førtidspension kan i dag tilkendes personer indtil folkepensionsalderen hvis:

  • arbejdsevnen er varigt nedsat
  • arbejdsevnen er nedsat i et sådant omfang, at man ikke er i stand til at forsørge sig selv, heller ikke i et fleksjob
  • alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen er afprøvet.

Personer mellem 18 og 40 år kan som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension. De skal i stedet have et individuelt tilrettelagt ressource forløb.

Indhold hentes