Enkeltydelser

Sidst redigeret den 14.01.2020

Pensionister, der er tilkendt "ny" førtidspension, efter 01.01.2003, kan i særlige situationer ydes supplerende hjælp til enkeltudgifter efter samme betingelser som kontanthjælpsmodtagere.

Se afsnittet Kontanthjælp – Hjælp i særlige tilfælde

Indhold hentes