Beregning af ny førtidspension

Sidst redigeret den 10.01.2019

For at beregne en førtidspension, skal man lave tre beregninger:

  1. En opgørelse af indtægtsgrundlaget
  2. Beregning af fradraget i førtidspensionen
  3. Beregning af nedsættelse af førtidspensionen.

1. Indtægtsgrundlag
Indtægtsgrundlaget beregnes ud fra:

  • alle personlige indkomster ud over offentlig pension
  • positiv nettokapitalindkomst (renteindtægter minus renteudgifter)
  • skattepligtig aktieindtægt.

Er der tale om arbejdsindtægt, fratrækkes arbejdsmarkedsbidrag og ATP-indbetaling inden beregningen foretages.

Se i øvrigt afsnittet Hvordan man opgør indtægter, når pensionen skal beregnes.

Enlig:
Indtægten opgøres efter reglerne i ovennævnte afsnit.

Gift/samlevende:
Er ægtefælle/samlever ikke-pensionist fratrækkes et ”særligt” beløb fra partnerens indtægt, inden pensionen beregnes 236.728 kr.
Ægtefællens/samleverens indtægt kan herefter højst indgå i pensionsberegningen med 256.100 kr.
Er ægtefælle/samlever pensionist, kan partnerens indtægt ud over pensionen højst indgå i beregningen med 387.400 kr.

2. Fradraget i førtidspensionen
Når indtægten er opgjort, fratrækkes et beløb, før pensionen beregnes:

Er man enlig er fradragsbeløbet:
før pensionen nedsættes
78.800 kr.
Er man gift/samlevende er fradragsbeløbet:
før pensionen nedsættes
125.000 kr.

3. Nedsættelse af førtidspension
Førtidspensionen nedsættes med 30% af indtægtsgrundlaget efter fradrag af „fradragsbeløbet“. Hvis ægtefællen eller samleveren også får social pension, nedsættes indtægtsgrundlaget med 15% hos hver.

Eksempel 1 – enlig førtidspensionist med anden indtægt:
1. indtægt Indtægt ud over social pension (f.eks. privat pension) 81.860 kr.
Samlet indtægtsgrundlag før fradrag (nedrundet til hele hundrede kr.) 81.800 kr.
2. fradrag Fradragsbeløb 78.800 kr.
Beregningsgrundlag i alt 3.000 kr.
3. nedsættelse Pensionssats, enlig 226.500 kr.
Nedsættelse af førtidspension (30% af 3.000 kr.) 900 kr.
Beregnet førtidspension efter nedsættelse 225.600 kr.
Eksempel 2 - "Ny" førtidspensionist gift/samlevende med lønmodtager:
Førtids-pensionist Ægtefælle/samlever Ikke-pensionist
1. indtægt Lønindkomst (minus arbejdsmarkeds-bidrag og ATP-bidrag) 0 kr. 525.000 kr.
Fradrag for ikke-pensionists indkomst 236.728 kr.
Ægtefælle/ samlevers indkomst efter fradrag 288.272 kr.
Loft for ikke-pensionistens indtægt 256.100 kr.
Samlet indtægtsgrundlag (før fradrag) 256.100 kr.
2. fradrag Fradragsbeløb 125.000 kr.
Beregningsgrundlag 131.100 kr.
3. nedsættelse Pensionssats for gifte/samlevende 192.528 kr.
Nedsættelse af førtidspensionen (30% af 131.100 kr.) 39.330 kr.
Beregnet førtidspension efter nedsættelse (192.528 kr. - 39.330 kr.) 153.198 kr.
Eksempel 3 – "Ny" førtidspensionist med anden indtægt gift/samlevende med førtidspensionist med større indtægt:
Førtidspensionist Ægtefælle/samlever
1. indtægt Lønindkomst (minus arbejdsmarkeds-bidrag og ATP-bidrag) 18.350 kr. 0 kr.
Andre pensionsordninger 68.740 kr. 450.000 kr.
Indkomst i alt ud over social pension 87.090 kr. 450.000 kr.
Ægtefælles indkomst 450.000 kr. 87.090 kr.
Maksimum for gift/samlevende pensionists indtægt 387.400 kr. (ingen betydning her)
Ægtefælle/ samlevers indkomst efter maksimum 387.400 kr. 87.090 kr.
Samlet indtægtsgrundlag før fradrag (nedrundet til hele hundrede kr.) 474.490 kr. 537.090 kr.
2. fradrag Fradragsbeløb 125.000 kr. 125.000 kr.
Beregningsgrundlag 349.490 kr. 412.090 kr.
3. nedsættelse Pensionssats for gift/samlevende 192.528 kr. 192.528 kr.
Nedsættelse af førtidspensionen (15% af beregningsgrundlaget) 52.424 kr. 61.814 kr.
Beregnet førtidspension efter nedsættelse (192.528 kr. - 52.424 kr.) og (192.528  kr. - 61.814 kr.) 140.104 kr. 130.714 kr.

Er ægtefælle/samlever folkepensionist, medregnes kun partnerens indtægt, ud over den offentlige pension.

Eksempel 4 - "Ny" førtidspensionist gift/samlevende med folkepensionist:
Førtidspensionist Ægtefælle/samlever
1. indtægt Lønindkomst (minus arbejdsmarkeds-bidrag og ATP-bidrag) 18.350 kr. 0 kr.
Andre pensionsordninger 68.740 kr. 58.320 kr.
ATP 0 kr. 24.000 kr.
Indkomst i alt ud over social pension 87.090 kr. 82.320 kr.
Ægtefælles indkomst 82.320 kr. 87.090 kr.
Samlet indtægtsgrundlag før fradrag 169.410 kr. 169.410 kr.
2. fradrag Fradragsbeløb 125.000 kr. 175.900 kr. v. pensionstillæg
Beregningsgrundlag 44.410 kr. 0 kr.
3. nedsættelse Pensionssats for gift/samlevende 192.528 kr. 75.924 kr. (grundbeløb) + 41.436 kr. (pensionstillæg)
Nedsættelse af førtidspensionen (15% af 44.410) 6.662 kr.
Nedsættelse af folkepension - pensionstillæg (16% af 0) 0kr.
Beregnet pension efter nedsættelse (192.528-6.662) = 185.866 kr. (75.924+41.436) = 117.360 kr. 1
1 Læs mere om beregning af folkepension.

Bortfald af førtidspensionen
Den offentlige førtidspension bortfalder ved indtægt udover pensionen:

Enlig 804.300 kr. pr. år
Gift/samlevende med ikke-pensionist 740.500 kr. pr. år
Gift/samlevende med pensionist 1.358.500 kr. pr. år
Enlig (1/40 del af førtidspensionen): 5.663 kr. pr. år
Gift/samlevende (1/40 del af førtidspensionen): 4.813 kr. pr. år

Indhold hentes