Seniorjob

Sidst redigeret den 10.01.2019

For at få ret til ansættelse i seniorjob skal personen:

  • være ledigt medlem af en a-kasse
  • er berettiget til dagpenge
  • personens dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen
  • personen skal kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når pågældende når efterlønsalderen.

A-kassen skal vejlede om ordningen, men man skal selv søge seniorjobbet i kommunen.

Jobbet kan søges tre måneder før og senest to måneder efter, at man mister retten til dagpenge.

Der skal være tale om merbeskæftigelse og ikke et allerede eksisterende job. Bortset fra dette er der tale om et helt almindeligt job med ret til overenskomstmæssig løn og arbejdsvilkår, der gælder for det pågældende arbejde eller de vilkår, der gælder for tilsvarende arbejde.

Bopælskommunen har pligt til at ansætte den ledige senest tre måneder efter en anmodning. Der skal tilbydes ansættelse på fuld tid til fuldtidsforsikrede og ansættelse på 30 timer pr. uge til deltidsforsikrede.

Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang under hensyntagen til ansøgers kvalifikationer og interesser.

Hvis kommunen ikke overholder sin forpligtelse skal der udbetales en kompensation, der svarer til det som personen modtog i arbejdsløshedsdagpenge.

Hvis der er tale om første ansøgning, skal kompensationen ydes fra det tidspunkt, hvor seniorjobbet skulle være tilbudt, til den dag hvor ansættelse i seniorjob tilbydes. Kompensationen udbetales månedsvis bagud.

Man skal have tilbudt ét job som man kan bevare indtil den dato, hvor man kan komme på efterløn.

Får man et nyt job på almindelig ansættelse har man ret til et nyt seniorjob ved ny ledighed.

Ansættelse i seniorjob ophører, hvis man

  • afslår et rimeligt ordinært arbejde, der er anvist af jobcentret eller
  • man ikke indbetaler efterlønsbidrag og derfor ikke vil kunne få efterløn.

Ansatte i seniorjobs kan afskediges efter almindelige ansættelsesretlige regler, hvis ansættelsesaftalen misligholdes.

Man mister desuden retten til seniorjob, hvis retten til arbejdsløshedsdagpenge genoptjenes via et ordinært arbejde. Seniorjobbet er støttet beskæftigelse, derfor optjener man ikke ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Indhold hentes