Løntilskud til førtidspensionister

Sidst redigeret den 14.01.2020

Et job med løntilskud kan oprettes til personer, der modtager førtidspension. Det er et tilbud til personer, der ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår. Jobbet kan oprettes på private og offentlige arbejdspladser.

Man beholder sin førtidspension og modtager samtidig en beskeden løn for de timer man arbejder.

Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager i samarbejde med kommunen og de faglige organisationer. Løntilskuddet fra kommunen udgør 29,13 kr. i timen (2020).

Indhold hentes