Gældende regler frem til 31. august 2020

Sidst redigeret den 14.01.2020

Alle lønmodtagere har ret til at holde 25 dages ferie om året. Det gælder, uanset om der er optjent ret til betalt ferie eller ej. Hvis lønmodtageren ikke har optjent ret til betalt ferie, er der stadig ret til at holde ferie 25 dage om året. Det skal bare ske for egen regning.

Hvis der er optjent ret til betalt ferie, betales sædvanlig løn under ferien eller en feriegodtgørelse.

Ferieloven gældende frem til 31.08.2020 bygger på et

  • optjeningsår i perioden 1. januar til 31. december forud for ferieåret
  • ferieår i perioden 1. maj til 30. april efter optjeningsåret og den periode, hvor ferien skal holdes. 

Der optjenes ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret. 

Er en lønmodtager beskæftiget i et helt kalenderår, optjenes ret til 25 betalte feriedage til afholdelse i ferieåret. 

Hvis en lønmodtager er ansat under en måned, optjenes ret til 0,07 dages betalt ferie for hver dag, man har været ansat. 

En lønmodtager får løn under sin ferie, hvis der er ret til fuld løn under sygdom og på søgnehelligdage og krav på mindst en måneds opsigelsesvarsel. 

Det er forholdene på optjeningstidspunktet, der afgør, om betingelserne er opfyldt. 

Løn under ferien er den aftalte løn på ferietidspunktet med tillæg af værdi af evt.  personalegoder, som lønmodtageren ikke råder over under ferien. 

Der modtages endvidere et ferietillæg på 1% af lønnen i optjeningsåret. 

Hvis lønmodtageren ikke har ret til at få løn under sin ferie – f.eks. er timelønnet -  udbetales en feriegodtgørelse på 12,5% af lønnen i optjeningsåret. 

Feriegodtgørelse indbetales til Feriekonto og udbetales senest samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. 

Overførsel af ferie
Der er under visse betingelser mulighed for at overføre 5 dages optjent ferie til næste ferieår, medmindre ansættelsen er omfattet af en overenskomst, som bestemmer andet.

Aftalen med arbejdsgiveren om overførsel skal være skriftlig og skal være indgået inden den 30. september efter ferieårets udløb. 

Der er kun mulighed for at overføre betalt ferie, hvis lønmodtageren er i et ansættelsesforhold. Det er dog ikke en betingelse, at ferien er optjent hos den nuværende arbejdsgiver. 

Hvis en lønmodtager har overført ferie og fratræder, inden ferien er holdt, bortfalder retten til efter fratrædelsen at holde mere end 25 dages ferie i ferieåret. Lønmodtageren vil i stedet for få udbetalt en feriegodtgørelse.

Indhold hentes