Bopæl og ophold i udlandet

Sidst redigeret den 14.01.2020

Man kan bo og arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, mens man får efterløn.

Man skal altid orientere a-kassen, hvis man tager ophold, bopæl eller arbejde i et andet EØS-land mv. Spørg a-kassen om de særlige forhold, der gælder for efterlønsmodtagere, der har bopæl eller arbejde i et af de nævnte lande.

Man kan opholde sig i andre lande end EØS-landene i sammenlagt 3 måneder hvert kalenderår uden at efterlønnen standses. Lægger man udlandsopholdet udenfor et EØS-land i de sidste 3 måneder af kalenderåret, kan der anvendes yderligere 3 måneder i begyndelsen af det nye kalenderår. På den måde kan opholdet strækkes til 6 måneder uden begrænsninger i retten til efterløn. Man skal give a-kassen besked, hvis man tager arbejde eller ophold i andre lande.

Som udgangspunkt må efterlønsmodtageren ikke få efterløn og samtidig arbejde i udlandet udenfor EØS. Udføres arbejdet for en dansk arbejdsgiver, må medlemmet dog samtidig modtage efterløn (mod fradrag) i en periode på indtil 3 måneder.

Indhold hentes