Generelt om diskrimination

Sidst redigeret den 14.01.2020

Der er lovgivning om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og generelt forbud mod forskelsbehandling på grund af køn, handicap samt race og etnisk oprindelse.

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder handikap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Kontakt Ligebehandlingsnævnet, tlf. 33 41 12 00 eller på www.ast.dk/naevn/ligebehandlingsnaevnet.

Institut for Menneskerettigheder er udpeget som nationalt ligebehandlingsorgan og rådgiver personer, som oplever diskrimination. Kontakt kan ske til:

Institut for Menneskerettigheder
Wilders Plads 8K
1403 København K
Tlf. 32 69 88 88
www. Menneskeret.dk

 

Indhold hentes