Daghjem

Sidst redigeret den 14.01.2020

Daghjem er beregnet for pensionister med stærk nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, som har behov for støtte til at kunne deltage i socialt samvær, aktiviteter og træning.  

Daghjemmene er forbeholdt personer, der specielt har behov for dette tilbud, men kan også tildeles for at aflaste en ægtefælle eller samlever.

Der bliver serveret mad og drikkevarer under opholdet, og der er kørselsordning, som normalt vil være i form af fællestransport i minibusser.

Kommunen visiterer til plads efter ansøgning.

Indhold hentes