Handicapindretning

Sidst redigeret den 14.01.2020

Hvis kommunen pga. lejerens handicap giver tilsagn om at ville betale visse boligændringer, f.eks. fjernelse af dørtrin, har lejeren ret til at få disse ting udført. Udlejeren kan ikke modsætte sig sådanne ændringer, såfremt udlejer skriftligt orienteres i forvejen, og lejer/kommunen påtager sig forpligtelsen til at retablere lejligheden ved fraflytning.

Se i øvrigt afsnittet Boligændring og visiteret boligskift.

Indhold hentes