Separation og skilsmisse

Sidst redigeret den 14.01.2020

Separation
Man har ret til separation, selv om den anden part er imod. Ved separation bortfalder den gensidige arveret og gensidige forsørgerpligt, men man kan ikke indgå nyt ægteskab. 

Skilsmisse
Man har ret til skilsmisse efter et halvt års separation. Det sker ikke automatisk, så man skal også ansøge om skilsmisse.

Hvis parterne er enige, kan de blive skilt uden forudgående separation eller inden de seks måneder er gået, hvis de ikke har fælles børn under 18 år.

Har ægtefællerne fælles børn under 18 år, kan der først bevilges skilsmisse efter en reflektionsperiode på 3 måneder fra modtagelsen af anmodningen om skilsmisse.

Når parterne har boet hver for sig i to år på grund af uoverensstemmelser, ved utroskab, grov vold, seksuelt overgreb, børnebortførelser eller bigami, kan der dog opnås skilsmisse uden forudgående separation, selv om parterne ikke er enige.

Sagens gang
Man starter en separations- eller skilsmissesag ved at sende en anmodning til Familieretshuset via digital selvbetjening. Familieretshuset kan fritage fra kravet om digital selvbetjening.

Der skal betales et gebyr på 370 kr. inden sagen behandles.

Familieretshuset udfærdiger separations- eller skilsmissebevillingen, hvis begge skriver under på anmodningen og herunder erklærer, at de er enige om:

  • at ville separeres eller skilles
  • hvorvidt den ene skal betale ægtefællebidrag til den anden og i givet fald hvor længe (bidragets størrelse behøver man ikke være enige om)
  • hvem der skal fortsætte med at blive boende i en lejet lejlighed eller andelsbolig
  • ikke at ønske vilkårsforhandling.

Hvis parterne ikke er enige, hvis en af parterne ønsker vilkårsforhandling, eller hvis det skønnes, at der er en særlig grund til det, skal Familieretshuset indkalde parterne til vilkårsforhandling.

Hvis vilkårsforhandlingen skal holdes, fordi parterne ønsker det, eller ikke er enige, skal der betales yderligere et gebyr på 1.630 kr.

Opnås der ikke enighed under vilkårsforhandlingen, vil Familieretshuset – efter anmodning fra en af sagens parter - sende sagen til afgørelse i Familieretten, som er en afdeling i den lokale byret. Her vil dommeren fastsætte vilkårene for separationen eller skilsmissen.

Indhold hentes