Alder for tilbagetrækning

Sidst redigeret den 10.01.2019

Hvornår kan man forlade arbejdsmarkedet og gå på efterløn, delpension, fleksydelse eller folkepension?

Herunder er en oversigt over tilbagetrækningsalder for forskellige årgange. Læs mere under de enkelte emner.

Født
1 = 1. halvår
2 = 2. halvår
Minimumsalder for: efterløn, delpension* og fleksydelse Folke-pensions-alder Hvor mange år på efterløn
1953:2 60 65 5
1954:1 60½ 65½ 5
1954:2 61 66 5
1955:1 61½ 66½ 5
1955:2 62 67 5
1956:1 62½ 67
1956:2 til 1958:2 63 67 4
1959:1 63½ 67
1959:2 til 1962:2 64 67 3
1963:1 til 1966:2 65 68 3
Der vil i 2020 blive fremsat nyt lovforslag om yderligere regulering af folkepensionsalderen for personer, der er født 01.01.1967 eller senere.
  *Delpension: 2021 er sidste år, hvor man kan gå på delpension. Den ophører helt i 2025.

Indhold hentes