Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Tillæg og tilskud

Offentlige tilskud og tillæg du kan søge

Indefrysningsordning: Sådan indefryser du el-, gas- eller fjernvarmeregning

Har du svært ved at betale din regning for el, gas eller fjernvarme, kan du indefryse – det vil sige låne – en del af regningen og afdrage lånet til dit energiselskab over en periode på fire år.

Artikel kort

Indefrysningsordning

Hvis du har svært ved at betale din el, gas eller fjernvarmeregning, har du mulighed for at indfryse en del af regningen.

Indfrysning betyder, at du låner en del af beløbet og afdrager lånet til dit energiselskab.

Du kan tilbagebetale lån og renter over fire år.

Hvis du bor i en boligforening, er det foreningen, der kan bruge ordningen.

Læsetid 2-3 minutter

_________________

Du har mulighed for at indefryse en del af din regning for el, gas eller fjernvarme, hvis du har svært ved at betale den.

At indefryse betyder, at du låner en del af beløbet og i stedet afdrager lånet til dit energiselskab over en længere periode.

Indefrysningsordning for el, gas og fjernvarme

Med den såkaldte indefrysningsordning er der sat et loft for, hvor høj prisen på el, gas og fjernvarme kan blive i en periode.

Så længe kan du få indefrosset din energiregning

For el og gas er indefrysningsperioden (den periode, hvor du kan få indefrosset en del af din regning) fra den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023.

For varmt vand (fjernvarme) er perioden fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Hvor stor en del kan jeg indefryse?

Du kan som sagt kun indefryse en del af din energiregning. Du kan få indefrosset den del af energiregningen, der overstiger et prisloft, som er fastsat til:

  • Gas: 5,84 kroner per m3, før tarif, afgifter og moms.
  • El: 0,8 kroner per kWh, før tariffer, afgifter og moms.
  • Fjernvarme: 1,44 kroner per kWh, forbrugerprisen inklusive afgifter, tariffer og moms.

Eksempel: Hvis prisen for gas 6,75 kr. per m3, før tarif, afgifter og moms, kan du få indefrosset 0,91 kr. per m3, som er differencen mellem 6,75 kroner og 5,84 kroner, der er prisloftet.

Tilbagebetaling af indefrosset regning

Tilbagebetalingen af lån og renter begynder et år efter indefrysningsperiodens afslutning. Du kan tilbagebetale lån og renter over fire år, eller du kan vælge at tilbagebetale hele beløbet på en gang.

Frivilligt for privatkunder

Hvis du er privatkunde hos et el-, gas- og fjernvarmeselskaber, kan du benytte dig af ordningen, men det er frivilligt, om du vil bruge den.

Boligforening og indefrysningsordning

Hvis du bor i en boligforening, er det foreningen, der kan bruge ordningen – ikke den enkelte ejer eller lejer.

Du skal selv søge om indefrysning af din regning

Dit energiselskab skal ikke kontakte sine kunder individuelt for at oplyse om indefrysningsordningen.

Men energiselskabet skal oplyse, fx på dets hjemmeside, om muligheden for indefrysning og hvilke oplysninger, du som kunde skal give for at kunne indefryse en del af din regning.

Hvis du har problemer med det digitale, kan du kontakte virksomheden på telefon og få tilsendt information.

Du skal selv anmode om indefrysning. Som udgangspunkt gælder din anmodning hele indfrysningsperioden, men det er muligt at afmelde indefrysningen.

Du betaler to procent i rente

Lånet forrentes med to procent om året, og dit energiselskab kan desuden opkræve et gebyr til dækning af udgifter til administration af ordningen.

Energiselskaberne har endnu ikke udviklet de systemer, der skal håndtere ordningen, så hvor meget man som kunde skal betale i gebyrer, vides endnu ikke.

Se oversigt over elselskabernes administrationsgebyrer på www.elberegner.dk

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Ældre Sagens rådgivning, hvis du har spørgsmål.

Kontakt rådgivningen

Læs mere om indefrysningsordningen på www.borger.dk

Læs også: Spar energi – og penge – i boligen med disse 7 råd 


Kilde: Ældre Sagen

Sidst opdateret 14.12.2023