Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Tillæg og tilskud

Offentlige tilskud og tillæg du kan søge

Det skal du vide om varmechecken i 2022

Hvad er reglerne, og hvornår bliver varmechecken udbetalt? Læs mere i denne artikel med de seneste tal og oplysninger.

I april 2022 vedtog Folketinget en lov om at udbetale en varmecheck på 6.000 kroner, hvis din bolig bliver opvarmet med en af de opvarmningsformer, der har oplevet prisstigning i 2021-2022.

Læs mere om regler og kriterier for varmechecken herunder.

Læs nyheden: Tiltrængt varmecheck på vej

Hvor stor bliver varmechecken?

Varmechecken vil være på 6.000 kroner, og det er et skattefrit engangsbeløb.

Hvem får varmechecken?

Du vil få varmechecken udbetalt automatisk, hvis du er blandt de cirka 419.000 husstande, der har en samlet indtægt under 650.000 kroner, og som opvarmer boligen med en af de opvarmningsformer (se opvarmningsformerne herunder), der har oplevet de største prisstigninger.

Der kan kun udbetales ét tilskud pr. husstand.

Det har ingen betydning for varmechecken, om du bor i ejer- eller lejebolig. Folkeregisteradressen er afgørende, så hvis du er registreret som fastboende med adresse i et sommerhus, kan du også være berettiget.

Kriterier du skal opfylde for at få varmecheck

Du skal opfylde disse overordnede kriterier for at få varmechecken:

  • Din husstand skal have en indtægt på under 650.000 kroner (706.000 kroner før AM-bidrag).
  • Din husstand skal være opvarmet med:
    1. Individuelt gasfyr, eller
    2. Fjernvarme, hvor fjernvarmeværket anvender mere end 65 % gas eller en kombination af gas og varmepumper, der giver samme prisstigning, eller
    3. El-radiator eller varmepumpe som primær varmekilde med tilsvarende prisstigning.

Hvordan får jeg varmecheck udbetalt?

Varmechecken bliver automatisk udbetalt til dig, hvis du opfylder kriterierne ovenfor. Du behøver altså ikke foretage dig noget for at få udbetalt checken.

Det sker automatisk, fordi udbetalingerne sker på baggrund af oplysninger fra registre og tilgængelige data.

Hvornår bliver varmechecken 2022 udbetalt?

Der står i den politiske aftale, at varmechecken skal udbetales hurtigst muligt.

Varmechecken kan først udbetales, efter loven om forslaget blev vedtaget. Det gjorde den 12. april 2022, hvor loven også trådte i kraft.

Ministeriet er nu i gang med at behandle de data, der skal bruges til udbetalingen.

Download lovforslaget ”Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022” som pdf-fil 

ATP vil stå for udbetalingen af varmechecken på baggrund af data, som de modtager fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Så har du spørgsmål om udbetalingen, skal du kontakte ATP.

Du skal kontakte Energistyrelsen, hvis du har spørgsmål til lovforslagets indhold.

Udbetalingen af varmechecken vil ske i august og september 2022.

Baggrund for varmechecken 2022

Den politiske aftale og tillægsaftalen om varmecheck supplerer en tidligere politisk aftale om en særlig pulje til at dække kommunernes merudgifter til personligt tillæg og rimeligt begrundede enkeltudgifter som følge af ekstraordinært høje varme- og elregninger til bl.a. pensionister.

Der står i tillægsaftalen, at partierne, der har indgået aftalen, også er enige om at forhøje og forlænge den tidligere afsatte pulje til økonomisk hjælp som følge af ekstraordinært høje varme- og elregninger.

Kommunerne kan søge puljen for at få dækket direkte merudgifter til f.eks. personligt tillæg til pensionister og enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere. Puljen forlænges, så der kan udbetales tilskud til hjælp til energiudgifter frem til udgangen af vintersæsonen 2022/23.

Samtidig forhøjes puljen med yderligere 100 mio. kr., så den samlede ramme udgør 200 mio. kr. Med forlængelsen af puljen understreger de partier, der har indgået aftalen, behovet for, at kommunerne aktivt anvender de eksisterende ordninger til at hjælpe der rammes af de usædvanligt høje energipriser.

Læs mere om varmetillæg til pensionister og den særlige pulje

Få mere viden

Energistyrelsen står for lovforslaget om varmechecken, og de opdaterer løbende hjemmesiden sparenergi.dk. Her kan du læse mere om varmechecken og få tips til at spare på energien.

Læs mere på www.sparnergi.dk

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 03.06.2022