Folkepension

Sådan kommer du godt på folkepension

Se de gældende satser for folkepension 2019 og få svar på, hvordan du kommer godt på folkepension, når du når pensionsalderen.

Derfor ser din pension i februar anderledes ud

Der er ændringer til din pension for februar måned, fordi der 31. januar 2019 blev vedtaget en stigning af folke- og førtidspension.

I november 2018 blev der indgået en aftale om finansloven for 2019. Det blev aftalt, at satserne for folkepensionen skulle stige i 2019, og visse fradragsbeløb for førtidspension blev også forhøjet.

Loven om højere satser blev vedtaget 31. januar 2019.

Din pension i januar 2019

I januar i år fik du udbetalt pension i henhold til de gamle satser, som Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde i november 2018, og som du har kunnet læse om her på hjemmesiden. Du modtog også en pensionsmeddelelse i januar måned i år, som indeholdt de satser.

Særlig efterregulering i februar

Din pension for februar måned bliver udbetalt i henhold til de nye forhøjede satser, der blev vedtaget 31. januar 2019.

Men de nye satser gælder allerede fra 1. januar 2019.

Det betyder, at du får en ekstra udbetaling med din pension for februar bestående af forskellen mellem de satser, der stod på din pensionsmeddelelse i januar, og de nye forhøjede satser.

I februar måned er der altså tale om en efterregulering af din pension for januar, og du får derfor lidt mere udbetalt, end du vil få resten af året.

Du modtager en pensionsmeddelelse fra Udbetaling Danmark i slutningen af februar, fordi din pension for februar måned ser anderledes ud end i januar.

Hvis du ikke modtager en pensionsmeddelelse i februar måned, og du er førtidspensionist, er det fordi din pension er den samme som i januar. Lovændringen har nemlig kun betydning for nogle førtidspensionister.

De nye satser

Du kan se, hvor meget du får i pension på din pensionsmeddelelse eller her på hjemmesiden.

Se satser for folkepension

Din pension for marts måned og resten af året

Med din pension for marts vil du igen modtage en ny pensionsmeddelelse, fordi din pension i marts ser anderledes ud end i februar, der var højere på grund af efterreguleringen.

Din udbetaling for marts sker med de nye forhøjede satser og uden efterregulering og vil derfor gælde resten af året, medmindre der sker andre ændringer til din pension.

Hvis der sker ændringer til din pension i løbet af året, vil du modtage en ny pensionsmeddelelse.

Er du i tvivl?

Har du spørgsmål til din pensionsmeddelelse, så kontakt Udbetaling Danmark på telefon 7012 8061.

Du er også velkommen til at kontakte Ældre Sagens rådgivning, hvis du er i tvivl om din pension.

Kontakt Ældre Sagens rådgivning

Få mere at vide om, hvad finansloven betyder for din folke- eller førtidspension på Borger.dk

Sidst opdateret 08.03.2019