Folkepension

Guide til regler og satser for kommende og nuværende pensionister

Nye regler: Se om du skal have mere i pension

Du vil få en efterbetaling sammen med november-pensionen i slutningen af november 2019, hvis du er omfattet af de nye fradragsregler for pensionister.

Folketinget har i november 2019 vedtaget en række økonomiske forbedringer for en del af landets pensionister.

De nye regler omfatter fortrinsvis pensionister, som bor sammen med en, der ikke er pensioneret.

Forbedringerne indføres med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019. Det betyder, at du vil få en efterbetaling sammen med november-pensionen i slutningen af november 2019, hvis du er omfattet af de nye regler.

Forhøjet fradrag ved personligt arbejde

Tidligere kunne du som folkepensionist tjene 100.008 kr. ved arbejde, uden at beløbet skulle indgå i beregningen af dit pensionstillæg og den personlige tillægsprocent. Det fradrag forhøjes nu til 122.004 kr. om året.

Forhøjet fradrag når samlever ikke er pensionist

Hvis du er folkepensionist, eller førtidspensionister efter gamle regler, og bor sammen med en, der ikke er pensionist, indgik halvdelen af din ikke-pensionerede samlevers indtægt (op til 307.700 kr.) ikke i beregningen af dit pensionstillæg efter de tidligere regler.

Det fradrag ændres nu til 54 pct. af hele den indtægt, ikke-pensionisten har. Og der er ikke noget loft over fradraget, når der skal beregnes pensionstillæg.

Er du førtidspensionist på ny førtidspension og bor sammen med en, der ikke er pensionist, kan I nu fratrække 249.728 kr. i ikke-pensionistens indtægt, inden førtidspensionen beregnes.

Det er en stigning i fradrag på 13.000 kr. og gælder også med tilbagevirkende kraft fra 1.1.2019.

Skattefri præmie til seniorer forhøjes

Den skattefri seniorpræmie forhøjes fra 30.000 kr. til 42.840 kr. Du er berettiget til den skattefri seniorpræmie, hvis du er født 1. januar 1954 eller senere, og du fortsætter med at arbejde mindst 1.560 timer i det første år efter din folkepensionsalder.

Ny seniorpræmie

Der indføres også en seniorpræmie nr. 2, på 25.500 kr., hvis du som folkepensionist arbejder mindst 1.560 timer det andet år efter folkepensionsalderen.

Har du spørgsmål til din pension?

Kontakt Ældre Sagens telefonrådgivning, hvis du har spørgsmål til din pension eller til de nye regler. Det er gratis at ringe til rådgivningen, og du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen.

Kontakt rådgivningen

Læs mere om folke- og førtidspension i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"


Kom godt på pension

Støt sagen og få fordele

900.000 danskere ligesom dig er medlemmer af Ældre Sagen.
Mange betragter os som en slags fremtidssikring eller fagforening, hvis du snart skal på pension eller allerede er på pension – fordi vi sørger for overblik over din økonomi, og vi kæmper for et Danmark, der er trygt for alle at være ældre i.

Som medlem bakker du op om den gode sag, og du får:

• Rabat i mere end 2000 butikker

• Gratis juridisk rådgivning

• Gode råd om pension, tilskud mm.

Sidst opdateret 19.05.2020