Førtidspension

Kend regler og satser for førtidspension 2020

Bliv klog på den nye obligatoriske pensionsopsparing

Folketinget har indført en ny obligatorisk pensionsopsparing pr. 1. januar 2020. Se, hvad ordningen betyder for dig og læs om regler og satser.

Folketinget har pr. 1. januar 2020 indført en ny obligatorisk opsparing til pension. Ordningen hedder Obligatorisk Pensionsordning, og den gælder for dig, hvis du modtager en ydelserne på listen herunder.

 •  Sygedagpenge
 • Uddannelseshjælp
 • Kontanthjælp
 • Supplement til brøkpension
 • Revalideringsydelse
 • Ressourceforløbsydelser
 • Ledighedsydelse
 • Flekslønstilskud
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Efterløn
 • Feriedagpenge
 • Fleksydelse
 • Førtidspension, seniorførtidspension og seniorpension
 • Barselsdagpenge
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). 

Staten indbetaler til Obligatorisk Pensionsordning

Du skal ikke selv indbetale til Obligatorisk Pensionsordning. Det er staten, der indbetaler bidragene til din pensionsordning til ATP hver måned.

Indbetalingerne – eller pensionsbidragene som også betegnes OP-bidrag – sker automatisk, og du skal ikke gøre noget.

Pensionsbidragene bliver altså ikke trukket fra den ydelse, du i forvejen får fra det offentlige, og du vil få det samme beløb udbetalt, som du plejer.

Hvor meget sparer jeg op med Obligatorisk Pensionsordning?

Beløbet, som bliver indbetalt af staten til din obligatoriske pensionsordning, afhænger af størrelsen på den ydelse, du modtager fra det offentlige.

I 2020 indbetaler staten, hvad der svarer til 0,3 pct. af din ydelse, til din obligatoriske pensionsordning.

Beløbet vil stige med 0,3 pct. hvert år frem mod 2030.

På din pensionsoversigt kan du se, hvor meget der er blevet indbetalt til din obligatoriske pensionsordning, og hvor meget du kan forvente at få udbetalt i pension.

Gå til din pensionsoversigt hos ATP

Hvornår kan jeg få den obligatoriske pensionsopsparing udbetalt?

Du får udbetalt din obligatoriske pensionsopsparing, når du når folkepensionsalderen. Det er ikke muligt at få udbetalt pensionen tidligere eller at flytte pensionen til et andet pensionsselskab.

Læs også: Hvornår kan jeg gå på folkepension?

Det er ATP, der administrerer den obligatoriske pension.

Tre måneder inden du når folkepensionsalderen, vil du modtage et brev fra ATP med oplysninger om, hvornår og hvor meget du får udbetalt.

Pengene bliver automatisk overført til din NemKonto. Du skal ikke gøre noget.

Hvorfor skal jeg have en obligatorisk pensionsopsparing?

Målet med Obligatorisk Pensionsordning er, at du sparer mere op til din egen pension – selv når du i en periode modtager en ydelse fra det offentlige.

Har du spørgsmål til Obligatorisk Pensionsordning?

Hvis du har spørgsmål om pensionsbidragene, skal du kontakte den myndighed eller A-kasse, du modtager en ydelse fra. 

Hvis du har spørgsmål om udbetalingen af Obligatorisk Pension, skal du kontakte ATP.

Kontakt ATP

Kontakt Ældre Sagens rådgivning

Du er også velkommen til at kontakte Ældre Sagens gratis telefonrådgivning, hvor jurister, økonomer og socialrådgiver er klar til at hjælpe dig.

Kontakt Ældre Sagens rådgivning

Læs mere om Obligatorisk Pension på www.borger.dk

Sidst opdateret 03.01.2020