Arv & testamente

Hvordan skal din arv fordeles?

Hvis I overvejer privat skifte af dødsbo

Inden I vælger privat skifte, skal I overveje grundigt, om der er udsigt til, at ejendommen kan blive solgt inden for et år efter dødsfaldet.

Står du i en situation – måske sammen med andre arvinger – hvor du skal stå for behandlingen af et dødsbo i forbindelse med, at en du skal arve fra er død, vil I skulle tage stilling til, om I ønsker det, der hedder privat skifte eller offentlig skifte.

Privat skifte vil sige, at I som arvinger selv står for behandlingen af dødsboet. Ved offentlig skifte betaler I en autoriseret bobestyrer for at stå for behandlingen.

Betingelserne for privat skifte

For at vælge privat skifte skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Arvingerne er enige om at vælge privat skifte
  • Boet er solvent
  • Den afdøde har ikke udelukket muligheden for privat skifte i sit testamente.

Derudover skal én af arvingerne, som er myndig og solvent, påtage sig at være kontaktperson i forhold til skifteretten – eller I kan vælge at lade en advokat stå for arbejdet i forbindelse med det private skifte.

Læs mere om de forskellige former for skifte i Ældre Sagens håndbog ”Værd at vide”

Privat skifte eller offentlig skifte?

Det har især betydning, om I vælger privat eller offentlig skifte, hvis der indgår fast ejendom i boet.

Overvejer I privat skifte, er der nogle ting, I skal være særligt opmærksomme på.

Fast ejendom skal kunne sælges

Ved privat skifte skal I senest et år efter dødsfaldet have udarbejdet det, der hedder en boopgørelse. 

Men hvis der er fast ejendom i boet, og ejendommen er det, man juridisk betegner som det væsentligste aktiv i boet, skal ejendommen sælges, før I kan udarbejde boopgørelsen.

Boopgørelsen skal nemlig indeholde værdien af ejendommen.

Inden I vælger privat skifte, skal I derfor overveje grundigt, om der er udsigt til, at ejendommen kan blive solgt inden for et år efter dødsfaldet.

Frist for indsendelse af boopgørelsen

Senest 3 måneder efter fristen for boopgørelsen, som er et år efter dødsfaldet, skal I have indsendt boopgørelsen til skifteretten og SKAT.

Hvis ejendommen ikke er solgt inden for et år

Der er to muligheder, hvis ejendommen ikke er solgt inden for et år efter dødsfaldet, og I derfor ikke kan udarbejde boopgørelsen:

  1. Offentligt skiftede boer skal være afsluttet to år efter dødsfaldet – og altså ikke et år som ved privat skifte. Derfor kan I som arvinger overgive dødsboet fra privat til offentligt skifte, inden 1-årsfristen for privat skifte er udløbet. Det vil kræve, at alle den afdødes ting og værdier (aktiver) skal leveres tilbage til dødsboet – hvis I har fordelt eller på anden måde disponeret over midlerne – fordi de skal indgå i den samlede boopgørelse. Desuden skal I betale løn/salær til bobestyreren.
  2. Med henblik på videresalg kan du, eller en anden arving, også vælge at overtage ejendommen til den offentlige vurdering eller den vurdering, som en ejendomsmægler mener, at ejendommen kan sælges for på det tidspunkt, hvor boet afsluttes. Udgifterne ved et efterfølgende salg kan ikke fradrages i boet, inden boafgiften beregnes. Hvis ejendommen efterfølgende sælges med gevinst, vil gevinsten blive beskattet, hvis arvingerne ikke har boet i ejendommen, mens de ejede den.

Fordel ikke den afdødes midler før salg af ejendom

Vælger I privat skifte, er det vigtigt, at I som arvinger ikke fordeler eller på anden måde disponerer over den afdødes midler, før I ved, om boet vil kunne afsluttes som privat skifte inden for et år fra dødsfaldet.

For hvis det ikke lykkes, vil midlerne nemlig, som nævnt, skulle tilbageleveres til boet ved et offentligt skifte.

Spørgsmål om arv og testamente

Har du spørgsmål om arv og testamente, er du altid velkommen til at ringe til Ældre Sagens rådgivningstelefon, hvor du kan få hjælp af vores jurister. Du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen for at bruge vores rådgivning.

Kontakt Ældre Sagens rådgivning

Læs mere om formue, arv og testamente i håndbogen ”Værd at vide”

Sidst opdateret 28.11.2019