Arv & testamente

Hvordan skal din arv fordeles?

Nedsæt boafgiften ved arv

Du kan nedsætte den afgift, dine arvinger skal betale, hvis du er enlig uden børn og dine arvinger er fx søskende, niecer, nevøer eller gode venner.

Du kan nedsætte boafgiften, hvis du testamenterer en del af arven til en velgørende organisation, der er fritaget for at betale afgifter.

Som udgangspunkt giver fremgangsmåden kun mening, hvis du efterlader en formue på mere end 500.000 kr.

Mulighed for at nedsætte bo- og tillægsboafgift

Hvis du er enlig uden børn og dine arvinger er fx søskende, niecer, nevøer eller gode venner, og du for eksempel efterlader dig 1 mio. kr., skal der betales en bo- og tillægsboafgift af arven. I 2021 vil den, i det her eksempel, være 327.760 kr.

Det vil sige, at dine arvinger tilsammen modtager en nettoarv på 672.240 kr.

Men du har mulighed for at nedsætte bo- og tillægsboafgiften.

Testamenter til et velgørende formål

Hvis du i dit testamente bestemmer, at en velgørende organisation, der er fritaget for at betale afgifter, skal arve fx 30 pct. af det, du efterlader dig, mod, at organisationen betaler den bo- og tillægsafgift, dine øvrige arvinger skal betale, så ser regnestykket sådan ud:

Boets nettoformue 1.000.000 kr.
Arv til organisationen 300.000 kr.
Arv til øvrige arvinger tilsammen 700.000 kr. 
Bo- og tillægsboafgift heraf  219.010 kr.

Øvrige arvinger arver herefter tilsammen et større beløb, end arven ville blive, hvis du ikke havde oprettet testamente til fordel for den velgørende organisation, – nemlig 27.760 mere.

Bo- og tillægsboafgiften er reduceret til 219.010 kr. – altså en nedsættelse på 108.750 kr., og organisationen arver 80.990 kr. (300.000,00 kr. – 219.010 kr.) kr. til velgørende formål.

Læs mere om boafgift i håndbogen "Værd at vide"

Sidst opdateret 10.11.2020