Ring til Ældre Sagens gratis rådgivning, hvis du er i tvivl om arv og testamente.

Arv & testamente

Hvordan skal din arv fordeles?

Det kan være svært at forholde sig til livets afslutning, og svært at tage stilling til, hvordan arven skal fordeles mellem de efterladte. Et testamente kan give dig og dine pårørende ro i sindet.

Nedsæt boafgiften ved arv

Du kan nedsætte den afgift, dine arvinger skal betale, hvis du er enlig uden børn og dine arvinger er fx søskende, niecer, nevøer eller gode venner.

Du kan nedsætte boafgiften, hvis du testamenterer en del af arven til en velgørende organisation, der er fritaget for at betale afgifter.

Som udgangspunkt giver fremgangsmåden kun mening, hvis du efterlader en formue på mere end 500.000 kr.

Mulighed for at nedsætte bo- og tillægsboafgift

Hvis du er enlig uden børn og dine arvinger er fx søskende, niecer, nevøer eller gode venner, og du for eksempel efterlader dig 1 mio. kr., skal der betales en bo- og tillægsboafgift af arven. I 2019 vil den, i det her eksempel, være 329.278,75 kr.

Det vil sige, at dine arvinger tilsammen modtager en nettoarv på 670.721,25 kr.

Men du har mulighed for at nedsætte bo- og tillægsboafgiften.

Testamenter til et velgørende formål

Hvis du i dit testamente bestemmer, at en velgørende organisation, der er fritaget for at betale afgifter, skal arve fx 30 pct. af det, du efterlader dig, mod, at organisationen betaler den bo- og tillægsafgift, dine øvrige arvinger skal betale, så ser regnestykket sådan ud:

Boets nettoformue 1.000.000 kr.
Arv til organisationen 300.000 kr.
Arv til øvrige arvinger tilsammen 700.000 kr. 
Bo- og tillægsboafgift heraf  220.528,75 kr.

Øvrige arvinger arver herefter tilsammen et større beløb, end arven ville blive, hvis du ikke havde oprettet testamente til fordel for den velgørende organisation, – nemlig 29.278,75 mere.

Bo- og tillægsboafgiften er reduceret til 220.528,75 kr. – altså en nedsættelse på 108.750 kr., og organisationen arver 79.471,25 kr. (300.000,00 kr. – 220.528,75 kr.) kr. til velgørende formål.

Læs mere om boafgift i håndbogen "Værd at vide"

Sidst opdateret 22.11.2018