Arv & testamente

Hvordan skal din arv fordeles?

Giv afgiftsfrie gaver – satser 2021

I 2021 må du give pengegaver på op til 68.700 kr. til nær familie. Giver du gaver til andre end nær familie, skal modtageren betale almindelig indkomstskat af gavens værdi.

Du kan i 2021 give op til 68.700 kr. i gave, uden at modtageren skal betale afgift, hvis modtageren er:

 • børn, stedbørn og deres børn, herunder adoptivbørn
 • forældre
 • stedforældre
 • bedsteforældre
 • en person, du har haft fælles bopæl med de sidste to år, fx din samlever
 • en person, du har haft fælles bopæl med i mindst to år, men som er kommet på plejehjem eller flyttet i ældrebolig
 • plejebørn, du har boet sammen med i en sammenhængende periode på mindst fem år, og hvor opholdet hos dig begyndte, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets biologiske forældre har haft fælles bopæl hos dig sammen med plejebarnet.

Hvis modtageren er svigerbørn, kan du i 2021 give op til 24.000 kr. i gave, uden at modtageren skal betale afgift. Man er kun svigerbarn i juridisk forstand, når parret er gift.

Få inspiration til samvær mellem bedsteforældre og børnebørnDet afgiftsfri beløb er per person per kalenderår. Det betyder, at et barn fx kan modtage op til 68.700 kr. fra hver af sine forældre i et kalenderår regnet fra 1. januar til 31. december.

Er gaven på 68.700 kr. (24.000 kr. for svigerbørn) eller mindre skal gaven ikke indberettes til Skattestyrelsen.

Hvornår skal man betale afgift af gaver?

Modtageren skal betale afgift af gavebeløbet, hvis han eller hun er nær familie (se listen herover), og gaven samtidig overstiger 68.700 kr. Svigerbørn skal betale afgift, hvis gaven overstiger 24.000 kr.

Hvor meget er gaveafgiften?

Forældre, børn, børnebørn, personer med mindst to års fælles bopæl og plejebørn, som modtager mere end 68.700 kr., (svigerbørn dog mere end 24.000 kr.), skal betale 15 pct. af det overskydende beløb i gaveafgift.

Bedsteforældre og stedforældre skal betale 36,25 pct. i gaveafgift af værdien, der overstiger det afgiftsfri beløb.

Giver du fx 130.000 kr. i gave til din datter, ser regnestykket sådan ud:

130.000 kr. – 68.700 kr. = 61.300 kr. 
15 pct. af 61.300 = 9.195 kr. 
Afgiften er altså 9.195 kr.

Gaveafgiften skal betales samtidig med, at I anmelder gaven hos Skattestyrelsen, hvilket I skal gøre senest 1. maj året efter, at gaven er modtaget. Blanketten til anmeldelse finder du på Skattestyrelsens hjemmeside. Blanketten skal underskrives af jer begge.

Har du givet afgiftsfrie gaver i 2020?

Har du givet gaver til børn og børnebørn over det afgiftsfrie bundbeløb på 67.100 kr. i  2020? Husk at indberette til Skattestyrelsen senest 1. maj 2021.

Det skal du have klar:

 • Hvilken dato er gaven givet?
 • Hvem er gaven givet til?
 • Hvor meget er der givet?
 • Dokument med underskrift fra gavegiver og gavemodtager samt dato for indberetning til Skattestyrelsen.

Hvis du giver andet end pengegaver, kan du læse mere om reglerne på www.skat.dk/gaver

Blanketten indeholder forudfyldte oplysninger om årets afgiftsfrie bundbeløb og beregner, hvor meget du skal betale i gaveafgift. Du betaler gaveafgiften med betalingskort med det samme.

Brug den digitale gaveanmeldelsesblanket på www.skat.dk/gaver

Gaver til andre end nær familie

Hvis modtageren af gaven ikke er nær familie (se listen herover), skal han eller hun betale almindelig indkomstskat af gaven.

Læs mere om regler for indberetning af gaven, betaling af afgiften, lån og arveforskud i Ældre Sagens håndbog ”Værd at vide”

Anmeld gaver eller læs mere om reglerne for gaver på Skattestyrelsens hjemmeside

Sidst opdateret 20.04.2021