Arbejdsliv

Arbejdsliv og seniorjob

Det kommer den nye ferielov til at betyde for dig

Fra 1. september 2020 gælder den nye ferielov. Den kan få betydning for dig allerede fra i år.

Måden du optjener og kan afholde ferie på er ændret til det, der kaldes samtidighedsferie. Det betyder, at du kan holde ferie i takt med, at du løbende optjener feriedage.

Det er nyt i forhold til tidligere, hvor du optjente ferie i kalenderåret fra 1. januar - 31. december, som du så kunne afholde fra 1. maj året efter og 12 måneder frem.

Det nye ferieår

Ferieåret vil fremover løbe fra 1. september til 31. august året efter – først gang i 2020.

Du vil lige som du plejer optjene ret til 2,08 feriedage om måneden (25 feriedage på et år), men perioden hvor du kan afholde den optjente ferie forlænges til 16 måneder, nemlig perioden fra 1. september - 31. december året efter.

Overgangen til den nye ordning

Den 1. januar 2019 begyndte en overgangsordning til det nye feriesystem. Overgangsordningen betyder:

  • I de første 8 måneder af 2019 (frem til 31. august 2019) vil du have opsparet 16,64 feriedage, som du kan afholde i perioden fra den 1. maj til 31. august 2020 – det vil sige frem til den nye ferielov træder i kraft.
  • De feriedage du optjener fra 1. september 2019 og frem til 31. august 2020 opspares i en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler.
  • De opsparede feriemidler kan du først få udbetalt, når du går på pension eller forlader arbejdsmarkedet – dog tidligst den 1. oktober 2021.
  • Det kan være relevant at gemme nogle ekstra feriedage til sommeren 2020.

Vigtigt for kommende pensionister

Hvis du forlader arbejdsmarkedet/bliver folkepensionist i perioden 1. januar 2019 - 1. september 2020, skal du være opmærksom på:

  • Den ferie, du har optjent i perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, afregnes på sædvanlig vis. Det vil sige du har mulighed for at få de optjente feriepenge udbetalt i forbindelse med din fratræden fra arbejdsmarkedet.
  • Feriepenge, du har optjent i perioden efter 1. september 2019 og frem til 31. august 2020, vil blive opsparet i Lønmodtagernes Feriemidler og du kan tidligst få dem udbetales i oktober 2021 – uanset at du har forladt arbejdsmarkedet før dette tidspunkt.
  • De opsparede feriemidler ikke vil påvirke størrelsen på din folkepension, når de bliver udbetalt, fordi det opsparede beløb ikke skal indgå i indtægtsgrundlaget i udbetalingsåret.

Er du i tvivl?

Kontakt Ældre Sagens juridiske rådgivning, hvis du er i tvivl om, hvad den nye ferielov betyder for dig. Det er gratis at kontakte rådgivningen, og du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen.

Kontakt Ældre Sagens rådgivning

Læs mere om den nye ferielov på www.borger.dk

Sidst opdateret 07.12.2021