Foto af ældre arbejdende mand

Arbejdsliv

Arbejdsliv og seniorjob

Du kan fortsætte arbejdslivet, selvom du er tæt på folkepensionsalderen. Mange bliver på deres nuværende arbejdsplads, og andre vælger at springe ud som selvstændige. Har du været ledig i lang tid, kan du have ret til et seniorjob.

Vil du arbejde efter folkepensionsalderen?

Hvis du vil arbejde, efter du har nået folkepensionsalderen, er der forskellige regler, der kan være gode at kende.

Skattefri seniorpræmie

Er du født 1. januar 1954 eller senere, er det muligt at få en skattefri præmie – et beløb – hvis du arbejder det første år efter alderen for folkepension. Der er tale om en skattefri præmie på 30.000 kroner, som du vil få udbetalt, hvis du arbejder mindst 1.560 timer i løbet af året.

Det svarer til mindst 30 timer om ugen i gennemsnit over året. Præmien udbetales, når de 12 måneder er gået.

Tjen 100.008 uden modregning

Som folkepensionist kan du have en arbejdsindkomst på 100.008 kr. pr. år (efter AM-bidrag er trukket), uden det får betydning for dit pensionstillæg, ældrecheck eller andre tillæg.

Grænsen på de 100.008 kr. nedsættes forholdsmæssigt, så hvis du fx bliver folkepensionist fra den 1.7., vil du kunne have arbejdsindkomst på 50.004 kr. resten af året.

Læs også: Tjen 100.008 kr. uden at påvirke din folkepension

Opsat folkepension

Du kan vælge at udsætte din folkepensionen til et senere tidspunkt. Det kaldes opsat folkepension. Hvis du fortsætter på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil du få en højere folkepension, når du engang går på pension.

Betingelsen for opsat folkepension er, at du skal have indtægt ved personligt arbejde i mindst 750 timer pr. kalenderår.

Folkepensionen kan udsættes i højst to perioder og i højst ti år i alt.

Inden du vælger at udsætte din folkepension, er det en god idé at være opmærksom på, at du kan få udbetalt folkepensionens grundbeløb, hvis din arbejdsindtægt er under 329.600 kr. pr. år (efter AM-bidrag er trukket).

Det betyder, at det for nogle bedst kan betale sig at få folkepensionen udbetalt.

Læs mere om opsat folkepension i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Læs også: Arbejd skattefrit som folkepensionist

Sidst opdateret 17.06.2019