Arbejdsliv

Arbejdsliv og seniorjob

Få styr på engangstilskud og indefrosne feriemidler

Sådan får du udbetalt indefrosne feriemidler og et engangstilskud.

 

Som et led i at sætte gang i den danske samfundsøkonomi i forbindelse med coronakrisen, har regeringen besluttet at udbetale en stor sum penge. 

Du kan læse mere herunder om, hvad du er berettiget til, og hvordan du får pengene udbetalt.

Engangstilskud

Har du modtaget det, der betegnes som en forsørgelsesydelse for april 2020 – fx folkepension, førtidspension, efterløn, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp e.l. – vil du i løbet af oktober 2020 få 1.000 kr. udbetalt skattefrit.

Beløbet bliver udbetalt automatisk til dig, så du skal ikke selv gøre noget.

Engangstilskuddet har ikke betydning for dine ydelser fra det offentlige. Så du risikerer fx ikke modregning i dine ydelser.

Indefrosne feriemidler

Har du optjent feriepenge i perioden fra den 1. september 2019 til 31. marts 2020, kan du få udbetalt feriepenge for tre ugers ferie.

Du kan ikke vælge at få udbetalt feriepenge for færre end tre uger. Men hvis du ikke har optjent tre ugers ferie, kan du vælge at få udbetalt feriepenge for det antal feriedage, du har optjent.

Sådan udbetales feriepengene
Hvis du beslutter dig for, at du vil have dine feriepenge udbetalt, skal du selv bede om udbetalingen. Det kan du gøre på borger.dk frem til 1. december 2020. 

Påvirker udbetalingen forsørgelsesydelser?

Da Folketinget besluttede at lønmodtagerne kunne få udbetalt 3 ugers indefrosne feriepenge, blev det samtidig vedtaget, at udbetalingen ikke måtte påvirke forsørgelsesydelser.

Alligevel oplever nogen borgere en nedsættelse af deres sociale pension, hvis de selv eller en ægtefælle/samlever har fået udbetalt indefrosne feriepenge og samtidig har ændret deres forskudsregistrering hos skat.

Du får et brev fra Udbetaling Danmark, hvis forskudsregistreringen har betydning for din pension.  Hvis du står i den situation, så er det vigtigt, at du ringer til Udbetaling Danmark, når du får brevet. Så kan de rette den indkomst, din pension beregnes ud fra, så din pension ikke bliver sat ned.

Hvis du ikke kontakter Udbetaling Danmark, får du automatisk pengene tilbage, når Udbetaling Danmark gør pensionen op i juni 2021 på baggrund af årsopgørelsen fra Skattestyrelsen.

Du kan læse mere på Udbetaling Danmarks side om betydningen af indefrosne feriepenge og engangstilskud:
www.borger.dk/corona-udbetalinger-2020.

Mere om de indefrosne feriepenge
Vil du vide mere om årsagen til de indefrosne feriepenge - fx hvor mange penge du kan regne med at få udbetalt, hvorfor man kun udbetaler 3 ud af de 5 uger, og hvad udbetalingen betyder for samfundet - kan du få svar i TV2's guide:

Hvornår kan jeg få mine feriepenge udbetalt? Her er alt, du skal vide.

Er du i tvivl?

Kontakt Ældre Sagens gratis rådgivning, hvis du har spørgsmål til udbetaling af engangstilskuddet eller de indefrosne feriemidler.

Kontakt Ældre Sagens rådgivning

Læs også: Det kommer den nye ferielov til at betyde for dig

Sidst opdateret 01.12.2020