Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Ældrecheck

Ældrecheck satser 2023 – et tillæg til din folkepension

5.000 kr. ekstra til modtagere af ældrecheck

LÆS HER, HVOR MEGET DU FÅR EKSTRA, HVIS DU ER BERETTIGET TIL ÆLDRECHECK FOR 2022.

 

Et flertal i Folketinget vedtog den 8. september 2022 på grund af de stigende priser at udbetale en ekstra økonomisk støtte på 5.000 kroner skattefrit til de folkepensionister, som er berettiget til ældrecheck for 2022.

Ekstra skattefri check til folkepensionister, der er berettiget til ældrecheck

Den første del af den ekstra skattefri check, 2.500 kr., forventes udbetalt i slutningen af september 2022.

Anden halvdel af den økonomiske hjælp forventes at blive udbetalt i begyndelsen af 2023.

Størrelsen af den ekstra check er uafhængig af, om du har fået fuld eller reduceret ældrecheck, forudsat at du er berettiget til ældrecheck for 2022.

Har du fået udbetalt en ældrecheck, som det senere viser sig, du ikke var berettiget til, fordi din indkomst eller formue viser sig at være for høj, skal du dog ikke tilbagebetale den ekstra check.

Hvis du er berettiget til ekstra check, men ikke har fået den

Har du ikke fået udbetalt ældrecheck i januar 2022, men viser det sig i forbindelse med årsopgørelsen for 2022, at du er berettiget til ældrecheck for 2022, vil du få udbetalt den ekstra check. Årsopgørelsen for 2022 bliver foretaget cirka midt 2023.

Personer, der alligevel ikke får udbetalt den ekstra check ved årsopgørelsen for 2022, kan fra den 1. november 2023 til den 31. december 2024 søge om at få udbetalt den ekstra støtte.

Støtte til andre, der har forladt arbejdsmarkedet

Personer, der i marts 2022 modtog førtidspension, seniorpension, tidlig pension, efterløn eller fleksydelse, vil i begyndelsen af 2023 få udbetalt et skattefrit beløb på 2.000 kr.

Har du ikke modtaget det skattefri beløb den 1. marts 2023, selv om du er berettiget, så kan du søge om udbetaling af beløbet hos ATP. Det skal du gøre senest den 31. maj 2023.

Læs mere om ældrecheck

Sidst opdateret 07.12.2022