Digital kontakt til det offentlige

Digital Post og selvbetjening

Gode råd om digitale fuldmagter

Du kan anmode om en digital fuldmagt, hvis du vil hjælpe en, du kender. Du kan også give en digital fuldmagt, hvis du selv ønsker at få hjælp til den digitale kontakt til det offentlige.

Måske er din ægtefælle blevet syg, eller dine forældre er kommet på plejehjem og har brug for hjælp med den digitale kontakt til de offentlige myndigheder. I så fald kan du anmode om en digital fuldmagt.

Når du anmoder om digital fuldmagt, kan du varetage deres interesser og handle på deres vegne. Det kan være, at der er brug for, du får adgang til sundhedsjournaler, kan foretage lægeskift eller melde flytning.

Læs også: Bliv undtaget fra digital selvbetjening

Vil du give digital fuldmagt?

Hvis du selv ønsker at få hjælp til den digitale kontakt til det offentlige, kan du give digital fuldmagt til din ægtefælle eller barn – eller en helt tredje, som du er tryg ved.

Ved at give en digital fuldmagt, giver du en anden person lov til at handle på dine vegne på internettet. Det kan fx være fuldmagt til at bede om fritagelse for Digital Post, eller til at søge offentlige ydelser eller hjælpeforanstaltninger.

Digital fuldmagt til NemID og e-Boks

Du kan også give fuldmagt til, at en anden blot kan læse din post på e-Boks. Men du kan ikke give fuldmagt til en anden person til at oprette NemID og e-Boks. 

Læs mere her om, hvordan du giver læseadgang til din digitale post  

Hvad er en digital fuldmagt?

En digital fuldmagt er et tilbud til dig, der ønsker hjælp til den digitale kontakt til de offentlige myndigheder. En digital fuldmagt kan gives til en anden borger, medarbejder eller organisation.

Du bestemmer selv til hvad og hvem, fuldmagten skal gives til, og hvor længe fuldmagten skal være gyldig.

Det er muligt at afgive digital fuldmagt til flere offentlige myndigheder. 

Alle skal selv kunne være i kontakt med det offentlige

Sådan giver du digital fuldmagt til en anden person

På www.borger.dk kan du under ”Samfund og rettigheder” klikke på ”Fuldmagt.” Her kan du oprette en digital fuldmagt.

Hvis du ikke har NemID, så skal personen, du ønsker at give digitale fuldmagt, anmode om fuldmagten. Du kan underskrive fuldmagten fysisk.

Sådan anmoder du en anden person om digital fuldmagt

Du skal bruge CPR-nummeret eller adressen på den person, som du vil anmode om digital fuldmagt.

På www.borger.dk kan du under ”Samfund og rettigheder” klikke på ”Fuldmagt.” Her kan du anmode om digital fuldmagt.

Når fuldmagten er oprettet, kan du tilgå de udvalgte digitale selvbetjeningsløsninger på vegne af vedkommende.

Læs også: Fritagelse fra digital post

Spørgsmål om digital fuldmagt

Du kan altid kontakte Ældre Sagens rådgivning, hvis du har spørgsmål om digitale fuldmagter eller andre spørgsmål vedrørende digital kontakt til det offentlige.

Kontakt Ældre Sagens rådgivning

Læs mere om fuldmagter på Borger.dk

Sidst opdateret 26.11.2019