Pårørende

Få støtte og hjælp som pårørende

God dialog med læge, kommune og personale

6 gode råd til, hvordan du kan få en god kontakt til sundhedsvæsnet og offentlige myndigheder — både når det handler om dig selv, eller hvis du er pårørende.

Forbered dig på samtalen

Forbered dig godt inden et møde eller en telefonsamtale med fx plejepersonale, kommunen eller lægen. 

Skriv de spørgsmål ned, som du, eller den person du ringer om eller på vegne af, vil have svar på. På den måde glemmer du ikke vigtige spørgsmål.

Det kan også være en god idé at have en bisidder med til møderne — eller siddende ved siden af dig, hvis det er en telefonsamtale, du skal have. En bisidder kan hjælpe med at huske, hvad du vil spørge om og samtidig være et ekstra sæt ører og øjne i forhold til at få fat i detaljerne og få dem noteret ned.

Få en bisidder fra Ældre Sagen

Få et godt samarbejde

Det er vigtigt for dig selv, og for den du hjælper, at have et godt samarbejde med personalet. Du kan bidrage til et godt samarbejde med to huskeregler:

  • Tal til fagpersonalet i en høflig og respektfuld tone
  • Vær venlig og imødekommende — også hvis du er stresset.

Det gode samarbejde er ikke kun dit ansvar, men ved at lægge op til en god tone med personalet er du med til at skabe et godt udgangspunkt for en god relation.

Vær tålmodig i telefonen

Det er ikke altid, at den person, der besvarer dit opkald til de offentlige myndigheder (fx sygehus, plejehjem eller læge), kan svare på dine spørgsmål. 

Selvom du bliver udfordret på din tålmodighed, så prøv alligevel at være tålmodig og hold fast i det, du vil vide. Tag en dyb indånding og bliv ved med at være høflig. Hvis du ikke kommer igennem til den rette person, så bed om at blive ringet op.

Bed om betænkningstid

Under sygdomsforløb, eller ved det man kan kalde normal aldring, skal pårørende ofte forholde sig til forandringer og ukendte situationer. Du vil ofte høre fagudtryk, ligesom du vil høre om plejerutiner, -metoder og -opgaver, du måske ikke kendte i forvejen.

Bed om betænkningstid, hvis det er svært at forstå, hvad der bliver sagt ved fx en lægekonsultation eller visitation. 

Det er ikke dig, der er galt på den, fordi du ikke forstår den forklaring, du får.

Det er i orden at bede om tid til at drøfte situationen, at bede om en anden forklaring eller at bede om at få gentaget, hvad der er blevet sagt.

Læs artiklen: Bliv klar til visitation

Vær forstående for travlhed

Når du møder personalet, så vær forberedt på, at de tit har travlt og derfor måske ikke har tid til en længere samtale lige nu.

Hvis du har brug for at drøfte forhold om din ægtefælle eller forældre så spørg, hvordan og hvornår det er muligt at komme i kontakt.

Spørg, om der er telefontid, eller om de kan ringe dig op. Du kan også spørge, om der er en særlig kontortid, eller om det er bedre at sende en mail.

Sæt tydelige grænser

Fortæl fagpersonalet, hvad du vil involveres i, og hvad du ikke behøver at blive involveret i. Nogle pårørende vil gerne vide alt, hvad der foregår, mens andre ikke ønsker at være så involverede. Det er op til dig.

Skriv dine overvejelser ned, inden du taler med personalet, så dine grænser ikke bliver overskredet under samtalen.

Bed om endnu en samtale, hvis situationen ændrer sig undervejs.

Få tips til hverdagen som pårørende


Mød andre pårørende

Netværk for alle os, der er pårørende

I Facebook-gruppen "Netværk for alle os, der er pårørende" kan du, som er tæt på en, der har brug for hjælp, dele viden og erfaringer med andre — pårørende til pårørende.

Sidst opdateret 16.02.2021