Pårørende

Få støtte og hjælp som pårørende

Pårørende gør en stor indsats

Pårørende hjælper i vidt omfang med pleje og omsorg af ældre familiemedlemmer, viser Ældre Sagens pårørendeundersøgelse.

I 2015 fik Ældre Sagen foretaget en undersøgelse blandt voksne børn af hjemmehjælpsmodtagere om børnenes hjælp til deres aldrende forældre.

  • Ifølge undersøgelsen hjælper 83 procent af de adspurgte et familiemedlem, som modtager hjemmehjælp. 
  • En fjerdedel hjælper tre-fire gange om ugen eller oftere.
  • 45 procent hjælper en-to gange om ugen.

Læs også: Grænser for pårørendes indsats

Hjælpen omfatter en lang række praktiske opgaver såsom rengøring og tøjvask. De fleste går også til hånde i kontakten til myndigheder, transport og hjælp til at styre økonomien.

Påvirker arbejdsindsatsen

68 procent er erhvervsaktive. Det betyder, at de skal have arbejde, familie og omsorg for den ældre slægtning til at hænge sammen i hverdagen. Og det kan være svært, viser undersøgelsen:

  • 36 procent oplever, at det 0påvirker dem at hjælpe. Heraf er hver tiende i undersøgelsen gået ned i tid for at kunne tage sig af omsorgsopgaverne.
  • Omkring en tredjedel har sagt nej til nye udfordringer på jobbet af samme grund.
  • En femtedel angiver ligefrem, at de har mistet indtægt på grund af omsorgsopgaver.
  • Næsten halvdelen har oplevet koncentrationsbesvær på arbejdet på grund af omsorgsopgaven.
  • 23 procent af de adspurgte er blevet fysisk syge af at hjælpe en nær slægtning.

Når pårørende bliver syge af at hjælpe, risikerer samfundet at skulle hjælpe to mennesker i stedet for et.

Om pårørendeundersøgelsen

Ældre Sagens pårørendeundersøgelser fra 2015 blev udført at Danmarks Statistik og omfattede interview med 920 voksne i alderen 18-64 år, som alle er børn af hjemmehjælpsmodtagere over 64 år.

Læs også: Ældre Sagens pårørendeundersøgelse 2015

Download grafik

Download grafikken og syv andre diagrammer fra "Undersøgelse blandt ægtefæller og samlevere til hjemmehjælpsmodtagere".
Download

Sidst opdateret 02.09.2019