Klagemuligheder

Hvis du vil klage

Gode råd om betaling på akutstue

Du kan kontakte kommunen eller Ældre Sagens rådgivning, hvis du er blevet opkrævet for betaling til kost, tøjvask og linned på en af landets kommunale akutpladser.

Har du efter en lægehenvisning været henvist til hjemmesygepleje ved en kommunal akutplads, så slår ny bekendtgørelse fast at, kommunerne ikke må opkræve egenbetaling for kost, linned og tøjvask, hvis man har været henvist til ophold på en akutstue efter sundhedslovens regler.

Kost, linned og tøjvask er vederlagsfrit i forbindelse med ophold på en akutplads. Så har du været henvist til sygeplejepleje på en akutstue efter sundhedslovens bestemmelser og er blevet opkrævet betaling for kost, tøjvask og linned, anbefaler vi, at du kontakter kommunen og beder om en forklaring på opkrævningen.

Bed også om en skriftlig afgørelse, som skal indeholde en vurdering og en begrundelse for lige netop din ydelse/tilbud.

Sørg også for at få en henvisning til, hvordan du har mulighed for at klage over afgørelsen, hvis du ønsker det.

Ikke alle kommuner har tilbuddet

Kommunale akutfunktioner er en del af den kommunale af den hjemmesygepleje. De enkelte kommuner beslutter selv, hvordan de vil organisere akutfunktionen.

Derfor er det ikke alle kommuner der har tilbud om kommunal akutplads.

Akutstuernes formål

Akutstuerne er målrettet til personer, der er færdigbehandlede og ikke har behov for sygehusindlæggelse, men som fortsat, ud fra en lægefaglig vurdering, har behov observation eller pleje.

Akutstuerne er også målrettet patienter, henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov for sparring med akutfunktionens personale, med henblik på praktisk hjælp til vurdering eller indsats.

Der kan være tale om et akut opstået behov eller en forværring af ens helbredstilstand.

Eller personer der har fået en henvisning fra lægen, og som efter at være blevet udskrevet fra sygehuset fortsat har komplekse behov for pleje eller behandling.

Læs også: Guide — Hjælp til pårørende

Kontakt Ældre Sagens rådgivning

Sidst opdateret 02.09.2019