Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
""

Klagemuligheder

Hvis du vil klage

 

Hvor du skal henvende dig med din klage, afhænger af, hvad du ønsker at klage over. Der er stor forskel på, hvor du skal henvende dig, og hvordan og hvor hurtigt din sag bliver behandlet.

Søg hjælp før du klager

Det er en god ide, hvis du først søger råd og vejledning om dit spørgsmål. Få hjælp i din lokalafdeling, før du klager.

Kontakt eventuelt Ældre Sagens rådgivning på telefon 70 89 00 81 for at få råd om dine klagemuligheder.

Det gælder uanset, om du vil klage over noget som forbruger, eller om du vil klage over en afgørelse, en sagsbehandling eller det kommunale personales optræden. 

Du kan også bede ældrerådet i din kommune om at tage din sag op, hvis du er utilfreds med kommunens håndtering af og beslutninger i forbindelse med din sag.

Få overblik over dine muligheder for at klage i håndbogen "Værd at vide"

Klage over myndigheder

Du kan klage over behandlingen af en sag, over personale eller over en afgørelse fra en offentlig myndighed, hvis du ikke er enig i den.

Når en myndighed træffer en afgørelse, skal den indeholde en klagevejledning. Ønsker du at klage, skal du rette klagen til den myndighed, der traf afgørelsen. Bagefter vil myndigheden vurdere, om afgørelsen skal ændres eller fastholdes og videresendes til klageinstansen. 

Læs også: Du kan klage over hjemmehjælpen

Hvis du vil klage til Ankestyrelsen

Din sag bliver sendt videre til Ankestyrelsen sammen med kommentarerne fra myndigheden, hvis myndigheden fastholder sin afgørelse. Du vil få besked, hvis det sker. 

Læs mere på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dkFå en bisidder til vigtige samtaler. Det er gratis, og du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.

Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand er en uvildig instans, der er valgt af Folketinget, og som kontrollerer, at offentliges myndigheder sagsbehandling og afgørelser er lovlige. 

Ombudsmanden kan selv tage sager op eller kan vælge at undersøge en sag, hvor en eller flere borgere mener, at en myndighed har tilsidesat lovgivningen. 

Ombudsmanden er ikke en ankeinstans, men kan vurdere, om der er sket fejl din sagsbehandling. Myndigheden vurderer næsten altid sagen igen, hvis Ombudsmanden fastslår, at en sag ikke er behandlet korrekt. 

Læs mere på www.ombudsmanden.dk

Klage over varer

Du kan også klage over varer eller tjenesteydelser købt hos virksomheder. Få adgang til mange attraktive medlemstilbud, fordele og aktiviteter som medlem af Ældre Sagen. Bliv medlem nu.

Start med at klage til sælgeren. Det er vigtigt, at du har gemt din kvittering, så du kan bevise, hvor og hvornår du har købt varen.

En klagesag kan hurtigt løses, hvis virksomheden retter fejlen med det samme. Det kan også være en langstrakt sag, hvis sælgeren ikke reagerer eller lægger ansvaret over på producenten.

Læs mere om forbrugerklager på www.forbrug.dk

Du skal skrive en klage online, hvis du ikke kan løse problemet med sælgeren. Det skal du gøre på hjemmesiden for Nævnenes Hus. De tager stilling til, om du har grundlag for en klagesag mod sælgeren.

Indberet din klage på www.naevneneshus.dk

Kontakt Ældre Sagens rådgivning og få hjælp til dine spørgsmål

Sidst opdateret 10.10.2022