Fuldmagter & værgemål

Guide til fuldmagter og værgemål

Tjekliste til fuldmagter

Der er flere ting, som vil være gode at overveje, før du opretter en fuldmagt.

Overvej følgende punkter, inden du opretter en fuldmagt, der gør det muligt for en anden person at træffe beslutninger på dine vegne. Så har du taget højde for nogle af de vigtigste ting.

1. Tillid

 • Vil der kunne opstå mistro, misundelse eller lignende i forhold til den, du giver fuldmagt?
 • Har du talt med dine pårørende og forklaret dine bevæggrunde?
 • Er den pågældende interesseret i at skulle fungere for dig i henhold til en fuldmagt? 

2. Økonomi

Skal den pågældende træffe alle beslutninger angående din økonomi?

 • Betale dine regninger eller tilmelde dig en betalingsordning?
 • Kontrollere din pension, boligstøtte, skat mv.?
 • Er personen i stand til det? 

3. Personlige forhold

Skal den fuldmægtige kunne handle og træffe beslutninger angående dit helbred og andre personlige forhold? Det vil sige fx:

 • Kontakte kommunen angående dine behov for praktisk hjælp i hjemmet (rengøring, indkøb mv.)?
 • Søge kommunen om eventuel ældrebolig eller plejebolig?
 • Tage kontakt til din læge og få aktindsigt i dine helbredsforhold, give samtykke til eller afslag på behandling? 

4. Er aftalen klar

Er der enighed om, hvornår fuldmagten skal træde i kraft og eventuelt ophøre?

 • Er det op til den pågældende person, der skal handle på dine vegne?
 • Sker det efter samråd i din familie?
 • Har du tillid til, at den pågældende selv kan træffe fornødne beslutninger i forbindelse med brugen af fuldmagten?

Læs om vigtige overvejelser i forbindelse med oprettelse af fuldmagt i håndbogen "Værd at vide"

Sidst opdateret 02.09.2019