Fuldmagter & værgemål

Guide til fuldmagter og værgemål

Anvend Ældre Sagens pårørendefuldmagter

Ældre Sagen har udviklet et fuldmagtsprogram med tre typer pårørendefuldmagter – for fast ejendom, personlige forhold og økonomi.

Ældre Sagen har udviklet et fuldmagtsprogram med tre typer pårørendefuldmagter, som dækker de områder, Ældre Sagens medlemmer typisk har brug for:

Sådan opretter du en pårørendefuldmagt

Du opretter en fuldmagt ved at klikke på et af de tre ovenstående links. Læs vejledningen, inden du går i gang. I vejledningen er der et afsnit om pårørende-fuldmagter generelt og et afsnit for hver af de tre fuldmagtstyper.

For alle typer fuldmagter gælder det, at den der giver fuldmagten, skal være ved sin fornufts fulde brug ved oprettelsen, som det hedder juridisk.

Det er gratis og på eget ansvar at bruge fuldmagterne.

Hvem kan bruge Ældre Sagens pårørendefuldmagter?

Du kan bruge Ældre Sagens skabeloner til fuldmagter om økonomi og fast ejendom, hvis du er gift og har delingsformue (fælleseje).

Det skyldes, at der på grund af sammenfaldende økonomiske interesser hos ægtefæller med delingsformue, normalt ikke kan opstå fare for misbrug.

Pårørendefuldmagterne er en nem og billig måde for ægtefæller at sikre hinanden handleevne på, hvis den ene ægtefælle skulle blive ude af stand til at handle fornuftsmæssigt.

Den ene ægtefælle kan vælge at give fuldmagt til den anden, men har du voksne børn, som vil påtage sig at være fuldmægtig for at hjælpe dig, kan det være bedre end at lade ægtefællen indsætte.

Det gælder især i forhold til fuldmagten for fast ejendom, hvor der kan opstå tvivl om interessekonflikter, hvis fuldmagten skal benyttes til at overdrage en ejerbolig til fuldmægtigen/én selv.

Fuldmagten vedrørende personlige forhold kan bruges af alle.

Hvem kan ikke bruge Ældre Sagens pårørendefuldmagter?

Hvis du er enlig, lever i ægteskab med særeje eller er såkaldt papirløst samlevende, kan du ikke anvende fuldmagterne vedrørende økonomi og fast ejendom.

Her anbefaler vi, at du eventuelt opretter en bankfuldmagt (se nedenfor) og får bistand af en advokat til at få udformet en skræddersyet fuldmagt, der er tilpasset dit konkrete behov.

Vejledningen til Ældre Sagens pårørendefuldmagter

Vejledningen i at bruge fuldmagter er både til dig og dem, du giver fuldmagt til. Vær opmærksom på, at det er dig, som giver fuldmagt, der har ansvaret for at udfylde fuldmagten korrekt og for at bruge det elektroniske fuldmagtsprogram.

Vejledningen følger ikke med, når du udskriver fuldmagterne, men skal udskrives separat.

Til fuldmagterne vedrørende økonomi og fast ejendom er der knyttet en intern instruks, hvor du kan præcisere fuldmægtigens beføjelser og/eller give anvisninger på de dispositioner, som fuldmægtigen kan foretage.

Den interne instruks skal udskrives særskilt.

Hvornår træder pårørendefuldmagten i kraft?

En pårørendefuldmagt træder i kraft, når den er dateret og underskrevet af fuldmagtsgiveren hos enten notaren (en embedsmand i Skifteretten) eller i overværelse af to vitterlighedsvidner.

Fuldmagten bliver ikke opbevaret i et register, så du har selv ansvaret for at opbevare den. Du kan eventuelt scanne den originale fuldmagt med underskrifter og gemme den på din computer.

Husk at fortælle din fuldmægtig, hvor fuldmagten er gemt, da den måske først skal bruges en gang i fremtiden, hvor du kan have glemt, hvor du gemte den.

Hvor kan du bruge Ældre Sagens pårørendefuldmagter?

Du kan bruge Ældre Sagens pårørendefuldmagter i pengeinstitutter, hos kommuner og virksomheder. Men du skal være opmærksom på, at de flere steder, fx i banker, har et ønske om, at du bruger deres egne fuldmagter.

De fuldmagter er typisk udformet af bankens/virksomhedens/kommunens egne jurister med et specifikt formål tilpasset det typiske behov.

Læs om de forskellige typer fuldmagter i artiklen "Hvad er en fuldmagt?"

Læs mere om fuldmagter i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Sidst opdateret 20.11.2019