Fuldmagter & værgemål

Guide til fuldmagter og værgemål

Hvad er et værgemål

Et værgemål kan være nødvendigt, hvis du kommer i en situation, hvor du helt mangler din evne til at handle pga. sygdom eller ulykke.

Kommer du i den situation, at du mister din handleevne, og du ikke længere kan varetage dine forhold på en fornuftig måde, kan det være svært at overskue konsekvenserne af de valg, du skal træffe.

I det tilfælde kan det være en god idé med en værge, der kan agere for, eller sammen med, dig.

Mange ønsker imidlertid en mindre indgribende regulering af deres forhold end et værgemål. Med en fuldmagt giver du den såkaldt fuldmægtige ret til at træffe beslutninger på dine vegne inden for et bestemt område eller til en enkelt handling. Og altså ikke alle områder og beslutninger. På den måde er fuldmagten ikke lige så omfattende og indgribende som et værgemål.

Læs artiklen: Hvad er en fuldmagt?

Hvornår er værgemål relevant?

Et værgemål er egnet, hvis et menneske har mistet evnen til at varetage sine egne interesser. Det kan være på grund af alvorlig sygdom, en ulykke, demens eller lignende.

Det kan blive nødvendigt med et værgemål, hvis det for eksempel handler om at sælge ejendom eller administrere formue på vegne af den syge eller svækkede eller at tage kontakt til offentlige myndigheder. Værgemål kan også komme på tale, hvis den syge skal flytte i plejebolig uden at kunne give samtykke. Der skal søges om værgemålet hos Familieretshuset. 

Se hvordan du ansøger om værgemål på Familieretshuset.dk

Læs mere om værgemål i håndbogen "Værd at vide"

Sidst opdateret 02.09.2019