Fuldmagter & værgemål

Guide til fuldmagter og værgemål

Fakta om typer af fuldmagter

I 2017 kom muligheden for fremtidsfuldmagter. Her kan du læse om forskellene på fremtidsfuldmagter og ældre sagens pårørendefuldmagter.

SAMMENLIGN FULDMAGTER
 

Fremtidsfuldmagter

Ældre Sagens pårørendefuldmagter

Lovgrundlag

Lov om fremtidsfuldmagter.
Aftaleloven.
Forvaltningsloven.

Udformning

Ældre Sagen anbefaler advokathjælp til udformning af fremtidsfuldmagter. Ældre Sagens pårørendefuldmagter udfyldes og udskrives fra aeldresagen.dk 

Hvem kan give fuldmagten?

Alle kan give fuldmagt.

Fuldmagterne vedrørende økonomi og fast ejendom: Ægtefæller med formuefællesskab kan give en fuldmagt.

Fuldmagten vedrørende personlige forhold: Alle kan give en fuldmagt.

Hvem kan være fuldmægtig? 

 Alle kan vælges til at være fuldmægtig. Alle kan vælges til at være fuldmægtig.

Oprettelse

Ikke fritaget for Digital Post:

  1. Først skal fuldmagten indtastes og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret.
  2. Dernæst skal en notar påtegne fuldmagten digitalt.

Fritaget for Digital Post:

Du kan ved personligt fremmøde i Familieretshuset indgive en papirbaseret fremtidsfuldmagt. Herefter vil Familieretshuset oprette den digitalt for dig.

Skal underskrives i overværelse af to vidner eller notar.

Gebyr

Det koster 300 kr. i gebyr at få fremtidsfuldmagten påtegnet af notaren. Det koster 1.010 kr. i gebyr, når I anmoder Familieretshuset om at igangsætte fremtidsfuldmagten. Muligvis skal I bruge lægeerklæring, som I selv skal betale for, når fuldmagten skal sættes i kraft. Der vil være udgifter til advokat, hvis I vælger at få hjælp til at skrive fremtidsfuldmagten. Koster som udgangspunkt intet – kun hvis I vælger at få hjælp af en advokat. Hvis I vælger notarpåtegning, koster det 300 kr. pr. fuldmagt.

Ikraftsættelse 

Fuldmagtsgiver eller fremtidsfuldmægtig skal bede Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft og skal bl.a. fremlægge lægelige oplysninger om fuldmagtsgivers helbredstilstand. Det er Familieretshuset, der afgør, om fuldmagten skal sættes i kraft.  Træder som udgangspunkt i kraft det øjeblik, I underskriver fuldmagten.

Registrering 

Afgørelsen om ikraftsættelse bliver tinglyst i Personbogen, fuldmagten bliver tilgængelig for aftaleparter og offentlige myndigheder, og fuldmægtigen bliver legitimeret til at råde. Registreres ikke noget sted. I står selv for at opbevare fuldmagten forsvarligt, indtil fuldmægtigen eller fuldmagtsgiver eller I begge ønsker at benytte den.

Tilsyn 

Familieretshuset indleder en tilsynssag, hvis de bliver opmærksomme, fx igennem en henvendelse, på forhold, som kan stride mod fuldmagtsgivers interesser. Det kaldes ”hvilende tilsyn”. Ældre Sagens fuldmagter hviler på tillid, og der er intet officielt tilsyn med dem.
Indflytning i plejebolig Nogle indflytninger i plejeboliger for mennesker med demenssygdomme kræver et værgemål. Her kan fremtidsfuldmægtigen træde i stedet for værgen.  Nogle indflytninger i plejeboliger for mennesker med demenssygdomme kræver et værgemål. En pårørende fuldmægtig kan ikke træde i stedet for en værge.

 

Læs også: Vejledning til fremtidsfuldmagter

Sidst opdateret 21.11.2019