Den sidste tid

Når døden og sorgen kommer tæt på

Sådan får du pleje på hospice

Har du, eller en du har tæt på, en alvorlig sygdom, og er der ikke udsigt til helbredelse, er det muligt at få pleje og omsorg på et hospice.

Når behandlingen er afsluttet, og der ikke er mere at gøre for at helbrede en alvorligt syg, handler det om at lindre, pleje og give omsorg, så den sidste tid i livet bliver så god som overhovedet muligt.

Et hospice er et sted, hvor uhelbredeligt syge og døende mennesker kan få hjælp i den sidste tid. Her giver personalet kompetent og lindrende behandling. Det er det, man kalder for palliativ behandling. På hospice er der dygtige fagpersoner som fx læger, sygeplejersker, sosu-assistenter, fysioterapeuter, præster, psykologer, socialrådgivere og ofte også frivillige, der hjælper med forskelligt praktisk arbejde. Nogle steder er der også en musikterapeut eller zoneterapeut tilknyttet.

Hospice er som regel et supplement til den behandling, omsorg og pleje, som alvorligt syge og døende modtager på sygehus eller i eget hjem.

Både for den syge og den pårørende kan hospice være en god støtte og hjælp i en svær tid. På hospice aftaler I forløbet sammen med personalet. Her bliver der taget udgangspunkt i patientens ønsker og behov samt i de pårørendes resurser og ønsker.

Personalenormeringen er normalt højere på et hospice end på en sygehusafdeling. Det betyder, at personalet har bedre tid og mulighed for at tilpasse sig den syges og de pårørendes rytme og behov.

Sådan får man plads

Alle hospicer er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg, og behandlingen er gratis. Det er den syges egen læge eller en læge på sygehuset, der indstiller til en plads. 

Der er nogle kriterier (visitationskriterier), man skal opfylde. Kriterierne varierer fra hospice til hospice, men generelt lægger et hospice vægt på: 

  • At man selv ønsker at komme på hospice.
  • At man har en uhelbredelig fremskreden sygdom, og behandlingen er afsluttet.
  • At man accepterer, at hjælpen på hospice er lindrende og ikke helbredende.
  • At man er informeret om, at man ved bedring kan udskrives til eget hjem eller andet ophold.

Du kan henvende sig til det enkelte hospice eller se på deres hjemmeside for at finde ud af de præcise kriterier.

Find hospice og læs mere om hospicer på Hospice Forum Danmarks hjemmeside.

Gå til Hospice Forum Danmarks hjemmeside 

Varigheden af et hospiceophold kan variere 
Under indlæggelse på hospice er der fokus på lindring af smerter og symptomer. Kommer den syge eller døende i en stabil og symptomfri fase, kan udskrivelse til eget hjem eller plejehjem komme på tale.

Det kan også ske, selv om indlæggelsen oprindeligt skete med henblik på at tilbringe den sidste tid på hospice.

For både den syge og de pårørende kan det komme som et chok at skulle vende hjem igen efter en tid i de trygge rammer, som et hospice tilbyder. Derfor kan det være en god idé at være forberedt på, at udskrivelse kan komme på tale, så det bliver nemmere at håndtere, hvis situationen skulle opstå.

Hospice bruges også til kortere ophold med henblik på at vende hjem igen. Et midlertidigt ophold kan hjælpe med symptomlindring eller til at aflaste den syge og familien.

Hjemmehospice

Nogle hospicer tilbyder såkaldt hjemmehospice. Det er et tilbud til mennesker, der ønsker at tilbringe den sidste tid i hjemmet eller gerne vil blive hjemme så længe som muligt.

Hensigten er at bringe omsorgen hjem til patienten for at supplere den indsats, der ydes af hjemmeplejen og den praktiserende læge.

Støtte til pårørende

Det kan være krævende at være pårørende til et menneske, der er meget syg og på vej ind i den sidste fase af livet.

Tvivl, angst, sorg og vrede er almindelige følelser, og de kan fylde meget. Er der uklarhed omkring situationen i lang tid, kan det være meget opslidende.

Som pårørende er det ikke sikkert, du selv opdager, hvor hårdt du egentlig er spændt for.

På hospice er der personale, som er uddannet i at støtte pårørende.

Svært at tage imod hjælpFå gode råd som pårørende igennem Ældre Sagen

Hvis du er pårørende, er det en god idé at tage imod den hjælp, du kan få. Også selv om det kan være svært. Måske tænker du, at det ikke skal handle om dig. Eller at du burde kunne løfte hele opgaven selv. Men husk at du bedre kan hjælpe den syge, hvis du samtidig passer godt på dig selv.

Omsorg for pårørende er en meget vigtig dimension i hospice-filosofien.

Pårørende er en hjælp for hinanden
I Ældre Sagen har vi caféer, foredrag og meget mere, som er tilbud, hvor du kan få et pusterum. Og hvor du møder andre, som måske er i en situation, der ligner din. Nogle gange gør det underværker at opleve, man ikke er den eneste, der føler, som man gør. Det at sige tingene højt kan i sig selv have en positiv virkning. Og så er det en måde, hvor pårørende hjælper hinanden.

Kontakt din lokalafdeling og hør, hvad der er af muligheder for pårørende i dit område.

Læs om sorg- og livsmodsgrupper i Ældre Sagen

Læs artiklen: Er du pårørende til en døende?

Spørgsmål & svar om den sidste tid

Hvad er palliation?

Den palliative indsats skal fremme livskvaliteten hos den døende og de pårørende, ved at forebygge og lindre lidelse forbundet med livstruende sygdom.

Smerter og andre problemer af både fysisk, psykosocial og åndelig art lindres gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling.

Palliation er for alle mennesker med en livstruende sygdom. Ikke kun dem, der er ramt af kræft.

Den syges pårørende bliver inddraget i det palliative forløb; det gælder både forløb, der ender med helbredelse, og forløb der har døden som udgang.

For patienter, der nærmer sig døden, er målet med den palliative indsats en god afslutning på livet for både patienten selv og de pårørende. Og efter patientens død består den palliative indsats i at støtte de efterladte. Den palliative indsats fortsætter så længe der er behov for det — indtil patienten ikke længere er livstruende syg, eller, for personer, som ikke helbredes, indtil støtten til de efterladte er afsluttet.

Få information om palliation hos REHPA — Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Sidst opdateret 26.11.2018