Den sidste tid

Når døden og sorgen kommer tæt på

Hvad er palliativ pleje?

Palliation er et andet ord for lindring og kan både gælde fysiske, psykiske, sociale eller åndelige lidelser.

Palliation er det sundhedsfaglige ord for lindring af smerter. Smerterne kan både være fysiske, psykiske, sociale eller af åndelig karakter.

For patienter, der nærmer sig døden, skal den palliative indsats øge livskvaliteten og skabe en god afslutning på livet — for både patienten og de pårørende.

Efter patientens død handler den palliative indsats om at støtte de efterladte.

Den palliative pleje og behandling kan foregå i eget hjem, på plejehjem, på sygehus eller på hospice.

Læs mere om palliation hos REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Større fokus på mennesker, der er ramt af livstruende sygdom

Den palliative indsats har tidligere været en målrettet behandling primært i den sidste tid, inden patienten dør. 

I dag bliver der lagt mere vægt på, at mennesker, der er ramt af en livstruende sygdom, har behov for palliativ pleje for at øge livskvaliteten i alle stadier af et sygdomsforløb.

Læs også: Når døden og sorgen kommer for tæt på

Basal og specialiseret palliativ indsats

Palliative indsatser inddeles i henholdsvis basale og specialiserede indsatser.

Hver er basal palliativ indsats?

Den basale palliative indsats er for mennesker med det man kalder afgrænsede palliative behov inden for få problemområder.

Den basale pleje er den der udføres på plejehjem, i hjemmeplejen og på sygehuse. Fx en beboer, der er døende på et plejehjem. Den palliative pleje og omsorg er da en del af personalets andre opgaver.

Indsatsen kan indgå i den øvrige pleje og behandling og bliver givet af fagpersoner i de dele af sundhedsvæsenet, som ikke i forvejen har palliation som deres hovedopgave.

Basal palliativ indsats bliver givet på de fleste kliniske sygehusafdelinger, i kommunerne og i almen praksis og den øvrige praksissektor (fx hos psykologer og fysioterapeuter).

Hvad er specialiseret palliativ indsats?

Den specialiserede palliative indsats er målrettet mennesker med palliative behov af en høj sværhedsgrad inden for de enkelte problemområder og med flere sammenhængende problemområder.

Den specialiserede indsats er den der udføres på hospice, i palliative teams eller på palliative afdelinger på sygehuse. Fx en kræftpatient, der er på hospice eller en KOL-patient, der modtager palliativ pleje og omsorg i eget hjem af et palliativt team.

Den specialiserede palliative indsats bliver givet af fagpersoner i de dele af sundhedsvæsenet, der har palliation som hovedopgave. Det er fx palliative teams, palliative afdelinger på sygehuse og hospices.

Den specialiserede indsats kan foregå under indlæggelse ambulant, i patientens hjem/plejebolig eller på en sygehusafdeling (via palliativt team).

Læs synspunkt: Palliativ pleje og omsorg skal bredes ud

Sidst opdateret 29.11.2018